Canvas-guider (Swedish)Instruktör Guide MatriserHur lägger jag till en rubrik till en uppgift?

Hur lägger jag till en rubrik till en uppgift?

Du kan lägga till rubriker till en uppgift för att hjälpa eleverna förstå kraven för uppgiften och hur du tänker poängsätta deras inlämningar. Ibland läggs rubriker till uppgiften när du har ett resultat i rubriken som du vill använda för resultatjusterings-ändamål. Utöver uppgifter kan rubriker också användas för betygsatta diskusioner och quizzes.

Rubriker kan läggas till för att hitta en existerande rubrik i en av dina kurser eller genom att skapa en ny rubrik.

Anteckningar:

  • Du kan lägga till en matris till uppgifter som använder inlämningstyper online eller på papper.
  • När du lägger till en matris till en modererad uppgift visas kopplade lärandmålsresultat i Studentöverblick för Måluppfyllelse endast efter att slutliga omdömen har publicerats.

Öppna Uppgifter

Öppna Uppgifter

Klicka på länken Uppgifter (Assignments) i kursnavigeringen.

Öppna Uppgift

Öppna Uppgift

Öppna uppgift genom att klicka på uppgiftens namn.

Lägg till Matris

Lägg till Matris

Klicka på knappen Lägg till matris (Add Rubric).

Hitta en rubrik

Hitta en rubrik

För att hitta en existerande rubrik, klicka på länken Hitta en rubrik (Find a Rubric).

Du kan hitta rubriker som skapades i tidigare uppdrag och andra kurser där du haft en instruktörsroll.

Välj rubrik

Välj rubrik

I första kolumnen, välj kursen eller kontot [1]. I den andra kolumnen hitta och klicka på rubrikens namn [2]. Du kan se kriterierna och poängen för varje rubrik. För att välja en rubrik för upgiften skrolla ner till botten av rubriken och klicka på knappen Använd den här rubriken (Use This Rubric) [3]

Ändra rubrik

Ändra rubrik

Om du vill redigera en oanvänd matris eller välja matrisinställningar klickar du på ikonen Redigera (Edit) .

Obs! När du redigerar en matris kan du ta bort kriterier för kopplade lärandemål. Kriterier för lärandemål kan dock endast redigeras från sidan Lärandemål.

Skapa ny rubrik

Skapa ny rubrik

Om du inte kan hitta en befintlig rubrik att använda för uppgiften kan du skapa en ny rubrik. Nya rubriker sparas i din kurs för framtida bruk.

Välj rubrikinställningar

Välj rubrikinställningar

När du lagt till en rubrik så kan du välja flera alternativ för rubriken.

Om du vill skriva kommentarer i fri form till eleverna i SpeedGrader, kryssrutan Jag ska skriva fritt formulerade kommentarer ... [1]. Om det här alternativet är valt, används inga betyg för att bedöma studenten och kriterium-värdena är tilldelade manuellt.

Om du vill ta bort poäng från rubriken, välj kryssrutan Ta bort poäng från rubriken [2]. Om detta alternativ valts, förknippas inga poäng med rubriken, men elever kan fortfarande bedömas med rubrikkriteriet.

Om du har Betygsbok för inlärda färdigheter aktiverad med inte vill att bedömningsresultaten ska läggas ut i betygsboken för inlärda färdigheter, välj kryssrutan Lägg inte ut bedömningsresultat i betygsboken för inlärda färdigheter [3]. Om detta alternativ valts, kommer elever att kunna se rubrik och bedömningsresultat i Bedömningar och sidor med inlämningsinformation med resultaten kommer inte att läggas ut till betygsboken med inlärda färdigheter.

Om du vill använda rubriken för betygssättning i SpeedGrader, välj kryssrutan Använd denna rubrik för uppgiftsbetyg (Use this rubric for assignment grading) [4].

Om du inte vill att eleverna ska se totalpoängen för rubriken, välj kryssrutan Dölj totalpoäng för bedömningsresultat (Hide score total for assessment results) [5]. Eleverna kan fortfarande se poängvärden för varje kriterium, men den totala poängsumman kommer inte att visas längst ned i rubriken. Det här alternativet är endast tillgängligt om rubriken inte används för betygsättning.

Spara matris

Spara matris

Klicka på Update Rubric knappen.

Obs! Om du skapade en ny rubrik, visar uppgiften Skapa rubrik (Create Rubric) knappen.

Justera betygspoäng

Justera betygspoäng

Om du väljer att använda rubriken för bedömning kommer Canvas att jämföra rubrikpoängen med poängen för uppgiften.

Om antalet poäng i rubriken inte är samma som poängen i uppgiften kommer Canvas att generera ett varningsmeddelande om att poängvärdena inte är lika.

Om du vill uppdatera antalet poäng i uppgiften klickar du på knappen Ändra (Change) [1]. Klicka i annat fall på knappen Lämna olika (Leave different) [2].

Se Rubrik

Se Rubrik

Se rubriken för uppdraget.

För att redigera rubriken, klicka på Redigera (Edit) ikonen [1]. För att ersätta rubriken med en existerande rubrik, klicka på Sök-ikonen (Search) [2].

För att ta bort rubriken från uppgiften, klicka på Ta bort-ikonen (Delete) [3]. Om matrisen skapades från uppgiften och inte är länkad till annat kursinnehåll, kan matrisen tas bort från kursen när den raderas.

Kopiera rubrik

Kopiera rubrik

Om du vill ändra en rubrik som har använts i fler än en uppgift (uppgifter, betygsatta diskusioner eller quizzes), genererar Canvas ett varningsmeddelande att rubriken inte kan ändras. Det här meddelandet betyder att rubriken inte kan ändras direkt, men du kan göra en kopia av rubriken.

För att skapa en kopia av rubriken, klika på OK-knappen. Canvas kommer då att skapa en kopia av rubriken. Den ändrade versionen kommer automatiskt att byta ut rubriken för uppgiften. Om du använder rubriken för betygsättning, kommer rubriken att updateras för alla elever i SpeedGrader. Du kan behöva granska inlämningar som kan ha betygsatts med den ursprungliga rubriken.

Den kopierade rubriken kommer att sparas i kursens lista över rubriker för framtida användning.

Obs! En Rubrik som länkas till felra uppdrag kommer inte att kopieras om den enda ändringen är att använda rubriken för att betygssätta uppdraget.