Canvas-guider (Swedish)Instruktör Guide InställningarHur hanterar jag nya funktioner för en kurs?

Hur hanterar jag nya funktioner för en kurs?

Canvas skapar ständigt nya funktioner för att förbättra användarupplevelsen. Majoriteten av förbättringarna kommer att göras tillgängliga som en del av vår ordinarie utgivningscykel. Vissa funktioner kan dock ändra arbetsflödet för vanliga aktiviteter i Canvas under din aktiva termin. Eftersom vi vill att du ska kunna lära dig mer om dessa funktioner i din egen takt, kommer de att placeras i dina kursinställningar som ett funktionsalternativ. Funktionsalternativen kan du välja när du vill aktivera den nya funktionen för din kurs.

Den här lektionen ger dig en genomgång av hur du hanterar funktionsalternativ på kursnivå. På kursnivå kan du ha möjlighet att implementera funktioner på en kurs-till-kurs-basis. Instruktörer har ingen kontroll över funktioner på användarnivå. För att se alternativ för funktioner på kursnivå i Canvas, besök lektionen för nuvarande kursfunktioner.

För att en funktion ska synas i en kurs, måste funktionen aktiveras av din institutionella av en Canvas-administratör.

Observera att de flesta funktionsalternativ endast kommer att vara frivilliga för en kort tidsperiod. När ett funktionsalternativ officiellt är släppt till din produktionsmiljö, har du några versioner (beroende på funktionen) innan alternativet kommer att aktiveras för alla Canvas användare. Därför rekommenderar vi att du använder din betamiljö för att lära sig om nya funktionsalternativ för din kurs.

Öppna Kursinställningar

Öppna Kursinställningar

I kursnavigeringen, klicka länken Inställningar (Settings).

Öppna Funktionsalternativ Fliken

Öppna Funktionsalternativ Fliken

Klicka på fliken Funktionsalternativ (Feature Options).

Se funktionsalternativ

Se funktionsalternativ

Tillgängliga funktioner visas i fliken för funktionsalternativ. Nya funktioner aktiveras av din institutionella administratör, och fliken Funktionsalternativ kommer inte att visa några funktioner förrän de gett dig tillgång till funktionen.

Varje kursfunktion innehåller en funktionsbeskrivning. Klicka på pilen bredvid funktionen för att expandera funktionsrutan och visa beskrivningen.

Funktionsalternativ för sökning

Funktionsalternativ för sökning

Om du vill söka efter ett funktionsalternativ anger du ett nyckelord i fältet Sök (Search).

Se funktionstaggar

Se funktionstaggar

Funktionstaggar hjälper till att identifiera tillståndet för varje funktion. En funktion utan etikett [1] innebär att funktionen är stabil och klar för användning i er produktionsmiljö. Funktioner kan också ha en betatagg [2], vilket betyder att den är tillgänglig för din användning men testas fortfarande för användning och tillgänglighetsbeteende. Att aktivera en betaversion kan skapa oönskat beteende för ditt Canvas-konto.

Obs! Ibland kan funktioner ha en utvecklingstagg, vilket betyder att funktionen är endast tillgänglig för testning i din betamiljö; den är inte tillgänglig i din produktionsmiljö.

Visa tillstånd för funktioner

Visa tillstånd för funktioner

Varje funktion visar funktionens tillstånd som angetts av din administratör.

Aktiverade funktioner visar ikonen Aktiverad (Enabled) [1].

Inaktiverade funktioner visar ikonen Inaktiverad (Disabled) [2].

Anteckningar:

  • Funktionstillstånd som har låsts av en administratör visas inte i kursens funktionsalternativlista.
  • Kursfunktioner aktiveras på en kurs-till-kurs-basis.

Hantera funktionstillstånd

Om du vill aktivera eller inaktivera en olåst funktion klickar du på funktionens ikon för Tillstånd (State) [1].

Om du vill aktivera funktionen klickar du på alternativet Aktiverad (Enabled) [2].

Om du vill inaktivera funktionen klickar du på alternativet Inaktiverad (Disabled) [3].

Anteckningar:

  • Funktionstillstånd som har låsts av en administratör visas inte i kursens funktionsalternativslista.
  • Beroende på funktionens funktionalitet, när du aktiverar en funktion till På, kan Canvas visa ett varningsmeddelande som ber dig bekräfta ditt val, eftersom vissa kursfunktioner kan få oavsiktliga konsekvenser om den är avstängd.

Visa Användarnivå Funktioner

Visa Användarnivå Funktioner

Användare kan aktivera funktionsalternativ på användarnivå längst ned i sina profilinställningar.

Obs! Administratörer har ingen kontroll över funktioner på användarnivå.