Canvas-guider (Swedish)Instruktör Guide InställningarHur hanterar jag nya funktioner för en kurs?

Hur hanterar jag nya funktioner för en kurs?

Canvas skapar ständigt nya funktioner för att förbättra användarupplevelsen. Majoriteten av förbättringarna kommer att göras tillgängliga som en del av vår ordinarie utgivningscykel. Vissa funktioner kan dock ändra arbetsflödet för vanliga aktiviteter i Canvas under din aktiva termin. Eftersom vi vill att du ska kunna lära dig mer om dessa funktioner i din egen takt, kommer de att placeras i dina kursinställningar som en förhandsgranskningsfunktion. Med förhandsgranskningsfunktionen kan du välja när du vill aktivera den nya funktionen för din kurs.

Den här lektionen ger dig en översikt över hur du hanterar förhandsgranskningsfunktioner på kursnivå. På kursnivå kan du ha möjlighet att implementera funktioner på en kurs-till-kurs-basis. Instruktörer har ingen kontroll över funktioner på användarnivå. För att se specifika, tillgängliga förhandsgranskningsfunktioner på kursnivå i Canvas, öppnar du lektionen om aktuella kursfunktioner.

För att en funktion ska synas i en kurs, måste funktionen aktiveras av din institutionella av en Canvas-administratör.

Observera att de flesta förhandsgranskningsfunktioner endast kommer att vara valfria under en kort tidsperiod. När en förhandsgranskningsfunktion släpps officiellt till din produktionsmiljö, tar det några versionsutgåvor (beroende på funktionen) innan funktionen aktiveras för alla Canvas-användare. Därför rekommenderar vi att du använder din betamiljö för att lära sig om nya förhandsgranskningsfunktioner för din kurs.

Öppna Kursinställningar

Öppna Kursinställningar

I kursnavigeringen, klicka länken Inställningar (Settings).

Öppna fliken Förhandsgranskningsfunktioner (Feature Previews)

Öppna fliken Förhandsgranskningsfunktioner (Feature Previews)

Klicka på fliken Förhandsgranskningsfunktioner (Feature Previews).

Visa förhandsgranskningsfunktioner

Visa förhandsgranskningsfunktioner

Tillgängliga funktioner visas på fliken Förhandsgranskningsfunktioner. Nya funktioner aktiveras av din institutionella administratör och fliken Förhandsgranskningsfunktioner visar inte några funktioner förrän du fått åtkomst till funktionerna.

Varje kursfunktion innehåller en funktionsbeskrivning. Klicka på pilen bredvid funktionen för att expandera funktionsrutan och visa beskrivningen.

Sök i Förhandsgranskningsfunktioner (Feature Previews)

Funktionsalternativ för sökning

Om du vill söka efter en förhandsgranskningsfunktion anger du ett nyckelord i fältet Sök (Search).

Se funktionstaggar

Se funktionstaggar

Funktionstaggar hjälper till att identifiera tillståndet för varje funktion. En funktion utan etikett innebär att funktionen är stabil och klar för användning i er produktionsmiljö [1]. Funktioner kan också ha en betatagg [2], vilket betyder att den är tillgänglig för din användning men testas fortfarande för användning och tillgänglighets-beteende. Att aktivera en betaversion kan skapa oönskat beteende för ditt Canvas-konto.

Obs! Ibland kan funktioner ha en utvecklingstagg vilket betyder att funktionen är endast tillgänglig för testning i din betamiljö; den är inte tillgänglig i er produktionsmiljö.

Visa tillstånd för funktioner

Visa tillstånd för funktioner

Varje funktion visar funktionens tillstånd som angetts av din administratör.

Aktiverade funktioner visar ikonen Aktiverad [1].

Inaktiverade funktioner visar ikonen Inaktiverad [2].

Anteckningar:

  • Funktionstillstånd som har låsts av en administratör visas inte i kursens lista över förhandsgranskningsfunktioner.
  • Kursfunktioner aktiveras på en kurs-till-kurs-basis.

Hantera funktionstillstånd

Hantera funktionstillstånd

Om du vill aktivera eller inaktivera en olåst funktion klickar du på funktionens ikon för Tillstånd [1].

Om du vill aktivera funktionen klickar du på alternativet Aktiverad (Enabled) [2].

Om du vill inaktivera funktionen klickar du på alternativet Inaktiverad (Disabled) [3].

Anteckningar:

  • Funktionstillstånd som har låsts av en administratör visas inte i kursens lista över förhandsgranskningsfunktioner.
  • Beroende på funktionens funktionalitet, när du aktiverar en funktion till På, kan Canvas visa ett varningsmeddelande som ber dig bekräfta ditt val, eftersom vissa kursfunktioner kan få oavsiktliga konsekvenser om den är avstängd.

Visa funktioner på användarnivå

Visa funktioner på användarnivå

Användare kan aktivera funktionsinställningar på användarnivå längst ned i sina användarinställningar.

Obs! Administratörer har ingen kontroll över funktioner på användarnivå.