Canvas-guider (Swedish)Instruktör Guide SpeedGraderHur lämnar jag feedback-kommentarer på studentinlämningar i SpeedGrader?

Hur lämnar jag feedback-kommentarer på studentinlämningar i SpeedGrader?

Du kan lämna feedback till dina studenter genom text, en bifogad fil, video eller ljud.

Uppgiftskommentarer visas som en ny tråd i Konversationer.

Om dina elever har lämnat in en skriftlig uppgift och du vill lämna kommentarer i dokumentet, lär dig hur man använder Canvas DocViewer i SpeedGrader. En student kan se dina DocViewer-kommentarer från sidan Inlämningsuppgifter.

Anteckningar:

  • Om du anger en uppgifts poäng skickas poängen automatiskt till Gradebook när du navigerar till en ny inlämning i SpeedGrader. Uppgiftens kommentarer måste emellertid lämnas in manuellt innan de kan ses av studenter.
  • För att se till att studenter inte får tillgång till uppgiftsomdömen och kommentarer förrän du är klar med bedömningen, välj en manuell publiceringspolicy för uppgiften.

Öppna SpeedGrader

Öppna SpeedGrader

Öppna SpeedGrader från valfri uppgift, betygsatt diskussion eller frågesport.

Öppna studentlämningar

Öppna studentlämningar

Använd studentlistan för att hitta en studentinlämning.

Se Kommentarer

Se Kommentarer

I uppgiftens kommentarsfält kan du skriva kommentarer till studenten. Kommentarer som gjorts av studenten visas också i fältet.

Visa kommentarer om gruppuppgifter

Visa kommentarer om gruppuppgifter

Kommentarer till gruppinlämningar som inte betygsätts individuellt skickas till hela gruppen [1].

Individuellt betygsatta gruppuppgifter omfattar kommentars-alternativ. Om du vill skicka din kommentar till en student i en grupp, välj skicka endast kommentar till den här studenten [2]. För att skicka din kommentar till hela gruppen, välj skicka kommentar till hela gruppen [3].

Lägg till Textkommentar

Lägg till Textkommentar

Om du vill lägga till en kommentar till uppgiften, skriva in text i fältet Lägg till en kommentar (Add a Comment) [1]. För att utöka storleken på kommentarsfältet, klicka och dra i hörnet av textrutan [2].

Lägg till kommentar

Lägg till kommentar

För att bifoga en fil till en kommentar, klicka på ikonen Lägg till (Attach).

Lägg till mediakommentar

Lägg till mediakommentar

För att spela in en video- eller ljudkommentar, klicka på Media-ikonen.

Använd Chrome taligenkänning

Använd Chrome taligenkänning

Om du använder Chrome kan du använda taligenkänningsverktyget för att lämna kommentarer.

Lämna kommentar

Lämna kommentar

Klicka på Skicka in (Submit) knappen.

Se kommentarutkast

Se kommentarutkast

Om du navigerigerar ifrån SpeedGrader sidan eller tittar på en annan students inlämning innan du lämnar din kommentar kommer Canvas att meddela att din kommentar har sparats som ett utkast. Du kan närsomhelst gå tillbaka och lämna in [1] eller radera [2] din kommentarutkast. Kommentarer kan inte ses av studenter förrän de lämnat in.

Se Kommentar

Se Kommentar

Kommentarer kommer att organiseras i kronologisk ordning med de äldre kommentarerna nära toppen [1] och de nyare kommentarerna längst ner [2].

Obs! Beroende på storleken på webbläsarfönstret, kan kommentarer i SpeedGraders diskussionsruta verka vara begränsad. Du kan använda rullningslisten i diskussionsrutan för att visa ytterligare eller längre kommentarer.