Canvas-guider (Swedish)Instruktör Guide KursnavigeringHur redigerar jag sidan Kursöversikt i en kurs?

Hur redigerar jag sidan Kursöversikt i en kurs?

Genom att redigera en kursplan kan du lägga till filer, bilder, annat kursinnehåll i din kursplansbeskrivning. Du kan även välja att inaktivera kurssammanfattningen.

Kursammanfattningen är aktiverad som standard. Den genereras automatiskt baserat på kursuppgifter och händelser i kurskalendern. Objekt i kurssammanfattningen kan endast ändras genom redigering eller genom att radera uppgifterna eller händelserna. Alla uppgifter (publicerade och opublicerade) listas i kursöversikten för lärare.

Obs! Bildfiler har inte ett förhandsgranskningsalternativ när de läggs in som en länk med Rich Content Editor.

Öppna kursplan

Öppna kursplan

Klicka på länken Kursplan (Syllabus) i kursnavigationen.

Redigera kursöversikten

Redigera kursöversikten

Klicka på knappen Redigera (Edit).

Redigera Antura tidsplanbeskrivning

Redigera Antura tidsplanbeskrivning

Redigera kursplansbeskrivning genom att använda Rich Content Editor.

Du kan skicka din kursbeskrivning, en kort introduktion, riktlinjer för klass, veckovisa påminnelser och annan viktig information i kursplansbeskrivningen. Du kan kopiera innehåll från Word-dokument direkt i Rich Content Editor eller skapa ursprungligt innehåll i Rich Content Editor. Du kan också använda Rich Content Editor för att infoga videor och mata in HTML.

Lägg till filer

Lägg till filer

För att bädda in ett dokument i din kursöversikt ska du markera texten där du vill ha fillänken [1] och klicka på pile Dokumentalterntiv (Documents Options) för att välja fildokumentet [2]. I innehållsredigeraren blir texten blå för att visa att länken är aktiv.

Obs! För att ta bort dokumentet, klicka och markera texten i de Rich Content Editor, och tryck sedan på Delete (Mac) eller baksteg (PC).

Hantera kurssammanfattningen

Hantera kurssammanfattningen

Kursammanfattningen är aktiverad som standard. Den genereras automatiskt baserat på kursuppgifter och händelser i kurskalendern. Objekt i kurssammanfattningen kan endast ändras genom redigering eller genom att radera uppgifterna eller händelserna. Alla uppgifter (publicerade och opublicerade) listas i kursöversikten för lärare.

För att inaktivera kurssammanfattningen, avmarkera kryssrutan Visa kurssammanfattning (Show Course Summary) .

Uppdatera kursplan

Uppdatera kursplan

Klicka på Uppdatera kursplan (Update Syllabus) knappen.

Se kursplan

Se kursplan

Visa kursöversikten.