Canvas-guider (sv)Instruktörs Guide KursnavigeringHur använder jag kursplan som instruktör?

Hur använder jag kursplan som instruktör?

Kursplanen i Canvas gör det enkelt att kommunicera med dina elever om vad som exakt kommer att krävas av dem under kursens gång i kronologisk ordning. Du kan också ställa in kursplanen som din kurshemsida.

Du kan välja att göra din kursplan offentlig så att människor som inte är inskrivna i din kurs kan se mer information om kursen. En offentlig kursplan kan ses som en del av en privat kurs när du skickar en länk till en student, eller om kursen finns med i det offentliga kursindexet.

Kurssammanfattningen genereras automatiskt baserat på uppgifter och händelser i en kurs. Du kan välja att inaktivera kurssammanfattningen. Objekt i kurssammanfattningen kan endast ändras genom redigering eller genom att radera uppgifterna eller händelserna. Alla uppgifter (publicerade och opublicerade) listas i kursplanen för instruktörer.

Öppna kursplan

Öppna kursplan

Klicka på länken Kursplan (Syllabus) i kursnavigationen.

Se kursplan

Kursöversiktens innehåller en beskrivning [1], kurssammanfattningen [2] och sidofältet [3].

Se kursplanbeskrivning

Se kursplanbeskrivning

Kursplanbeskrivningen finns där du kan skicka din kursbeskrivning, en kort introduktion, riktlinjer för klasser, veckovis påminnelser och annan viktig information. Du kan kopiera innehåll från Word-dokument direkt i Rich Content Editor eller skapa ursprungligt innehåll i Rich Content Editor.

Du kan också länka till din kursplan genom att ladda upp den till kursfiler som PDF och länka det i innehållsväljaren. Canvas skapar automatiskt en förhandsgranskning av dokumentet så att dina elever inte behöver ladda ner den innan de läser den.

För att ändra kursplan, klicka på ändra-knappen. (Edit)

Visa kurssammanfattningen

Visa kurssammanfattningen

Kurssammanfattningen genereras automatiskt för kursen och innehåller en lista över uppgifter och händelser. Uppgifter visas med en uppgiftsikon [1] och händelser visas med en kalenderikon [2]. Objekt som inte bedömts med ett att-göra-datum visar att-göra-datumet [3]. Alla uppgifter (publicerade eller opublicerade) listas i kursplanen för handledare, men studenter kan endast se publicerade uppgifter.

Ändringar i dessa daterade händelser kan göras i både uppdrags- och kalenderfunktionerna och kommer att uppdateras automatiskt i kursplanen.

Klicka på titeln för att se detaljer om uppgiften eller händelsen. Uppgifter eller häändelser som har passerat förfallodatumet visas i grått. Objekt utan datum listas i alfabetisk ordning [4].

Kursammanfattningen är aktiverad som standard. Så här inaktiverar du kurssammanfattningen.

Visa tidszoner

Visa tidszoner

Om du har ställt in en specific tidszon i dina användarinställningar kommer alla kursdatum att visas i din lokala tid, men om du svävar med muspearen över tiden kan du också se kursdatum och tid.

Se sidopanel

Se sidopanel

Sidofältet visar information om kurshändelser och betygssättning. Informationen om uppgiftsgruppen kan redigeras i uppdragsartikeln medan kalenderinformation kan redigeras i både uppgifts - och kalenderartiklar. Ändringar som görs återspeglas i kurssammanfattningssektionen i kursöversikten.

Sidofältet inkluderar en miniatyrkalender [1]. Alla datum som inkluderar en händelse eller uppgifts utgångsdatum visas med grå bakgrund. För att se en kopplad uppgift eller händelse i kurssammanfattningen klickar du på kalenderdatumet.

Om din kurs inkluderar viktade uppgiftsgrupper, visar även sidofältet procentandelen för varje grupp [2].