Canvas-guider (sv)Student Guide InnehållsredigerareHur laddar jag upp en ljudfil med Innehållsredigeraren som student?

Hur laddar jag upp en ljudfil med Innehållsredigeraren som student?

Innehållsredigeraren kommer att upphöra i en framtida version. Instruktörer kan aktivera funktionen New Rich Content Editor i kursens funktionsalternativ.

Du kan använda Innehållsredigeraren för att ladda upp en ljudfil. Innehållsredigeraren används i funktioner som stöder redigeraren (meddelanden, uppgifter, diskussioner, sidor och quizzes).

För mer information om uppladdade mediatyper som stöds, se lektionen Canvas mediafiler.

Öppna Rich Content Editor

Öppna Rich Content Editor

Öppna Rich Content Editor genom att använda en av Canvas funktioner som stöder redigeraren.

Öppna mediauppladdare

Öppna mediauppladdare

Klicka på Media-ikonen.

Ladda upp Media

Ladda upp Media

Klicka på fliken Ladda upp media .

Välj Ljudfil

Välj Ljudfil

Välj knappen Välj ljudfil.

Öppna Ljudfil

Öppna Ljudfil

Välj den ljudfil du vill ladda upp [1]. Klicka på knappen Öppna (Open) [2].

Ladda upp Ljudfil

Ladda upp Ljudfil

Statusfältet visar förloppet för din ljuduppladdning. Hastigheten på din uppladdning beror på din internetuppkoppling och storleken på din ljudfil. Vänta på att din media laddas upp. När förloppsindikatorn är full kommer det här fönstret stängas automatiskt.

Se Ljudfil

Se Ljudfil

Se din ljudfil läggas in automatiskt i Innehållsredigeraren.

Spara ändringar

Spara ändringar

Klicka på Spara-knappen.

Obs! När Rich Content Editor används i uppgifter, diskussioner, sidor och quizzes har du alternativet att Spara & publicera. När du använder innehållsredigeraren på sidan Diskussioner (Discussions) kan knappen Spara (Save) visas som Publicera svar (Post Reply).