Canvas-guider (sv)Student Guide InnehållsredigerareHur använder jag HTML-vy i Innehållsredigeraren som student?

Hur använder jag HTML-vy i Innehållsredigeraren som student?

Innehållsredigeraren kommer att upphöra i en framtida version. Instruktörer kan aktivera funktionen New Rich Content Editor i kursens funktionsalternativ.

Du kan använda Innehållsredigeraren för att bädda in innehåll med HTML. Innehållsredigeraren används i funktioner som stöder redigeraren (meddelanden, uppgifter, diskussioner, sidor och quizzes).

När du försöker att göra anpassad HTML-kodning i Canvas, kanske du upptäcker att vissa HTML-koder inte fungerar när du sparar dem. Detta beror på att Canvas endast stöder vissa HTML-element av säkerhetsskäl. Detta gäller också för innehåll som kopierats och klistrats in från en extern källa. Nedan är en länk till en lista med HTML-taggar som är tillåtna i Canvas. HTML-taggar som inte är i denna lista kan utelämnas ur Canvas innehållsredigerare när du sparar ditt arbete. Se pdf för Canvas HTML-vitlista för mer information.

Öppna Rich Content Editor

Öppna Rich Content Editor

Öppna Rich Content Editor genom att använda en av Canvas funktioner som stöder redigeraren.

Öppna HTML-redigerare

Öppna HTML-redigerare

Klicka på länken HTML-redigerare.

Obs! När den är i HTML-vy, kan du växla tillbaka genom att klicka på länken Rich Content Editor (Innehållsredigerare).

Ange Innehåll

Ange Innehåll

Ange ditt HTML-innehåll

Spara ändringar

Spara ändringar

Klicka på Spara-knappen.

Obs! När du använder innehållsredigeraren i diskussioner, kan Spara-knappen visas som knappen Posta svar.