Canvas-guider (sv)Student Guide InnehållsredigerareHur bäddar jag in bilder från webben i innehållsredigeraren som student?

Hur bäddar jag in bilder från webben i innehållsredigeraren som student?

Innehållsredigeraren kommer att upphöra i en framtida version. Instruktörer kan aktivera funktionen New Rich Content Editor i kursens funktionsalternativ.

Du kan använda Rich Content Editor för att infoga bilder från webben. Du kan också lägga till alt taggar till dina bilder för bättre tillgång.

Innehållsredigeraren används i funktioner som stöder redigeraren (meddelanden, uppgifter, diskussioner, sidor och quizzes). Om en ändring görs på källan till din bild efter den har bäddats in, kommer bilden som du lagt till i Rich Content Editor inte att ändras.

Öppna Rich Content Editor

Öppna Rich Content Editor

Öppna Rich Content Editor genom att använda en av Canvas funktioner som stöder redigeraren.

Öppna bild

Öppna bild

Klicka på Bild (Image) ikonen.

Infoga Extern Bild

Infoga Extern Bild

Klistra in eller skriv in URL:en för den bild du vill bädda in.

Infoga Alt Text

Infoga Alt Text

Fältet Attribut kommer att fylla i Alt text fältet [1], vilket är namnet på bilden. För bättre tillgänglighet, skriv en beskrivning av bildinnehållet. För att lägga till bilden som dekorativ, klicka på Dekorativ bild kryssrutan [2]. Om kryssrutan Dekorativ bild är markerad, är alternativfältet grått.

Obs! Om du vill inkludera en bildöverskrift som ska visa när du sätter muspekaren över bilden, infoga bilden och byt sedan till HTML redigeraren. Titlar måste manuellt läggas till i HTML koden.

Ändra Egenskapers Bilddimension

Ändra Egenskapers Bilddimension

Bildens standarddimensioner kommer också att fyllas i automatiskt. Mått hänvisas i pixlar definierade av bredd och sedan höjd.

Om du vill ändra bildens dimensioner, skriv in antalet pixlar som du vill använda för den nya bildens bredd [1]. Tryck sedan på Tab-tangenten på datorns tangentbord. Eftersom Canvas bibehåller bildförhållandet i din bild, kommer införandet för bildens höjd ändras automatiskt [2].

Infoga Bild

Infoga Bild

Klicka på Uppdatera (Update) knappen.

Obs! Som framtida genväg, om du behöver inte ändra någon av dina bildattribut, så kan du hitta din bild och helt enkelt dubbelklicka (double click) på namnet på din bild. Bilden kommer att infogas direkt till ditt inlägg.  

Se infogad bild

Se infogad bild

Visa din infogade bild i Rich Content Editor.

Redigera Bildegenskaper

Redigera Bildegenskaper

Om du behöver redigera infogad bild, klicka på bilden [1], sedan klickar du på ikonen Bild (Image) [2]. Infoga fönster visas för att göra ändringar.  

När du redigerar en existerande bild kommer URL-fliken visa webadressen till bilden. Attributen kommer att förbli detsamma i alla flikar och kan redigeras efter behov.

Om du vill ersätta din bild klistra in eller skriv URL-adressen till bilden du vill infoga [3].

Visualisera Storleksändring av Bild

Visualisera Storleksändring av Bild

Du kan också använda handtagen runt bilden för att visuellt ändra bildstorleken. För att göra detta, klicka på bilden, och håll sedan muspekaren över en av de vita begränsningsrutorna tills markören ändras till en pil. Dra och ändra storleken på bilden. Observera att bilden alltid kommer att behålla proportionerna för att inte bli förvrängda.

Obs! Rich Content Editor stöder inte bildbeskärning.