Canvas-guider (sv)Student Guide MeddelandenHur lägger jag till ett meddelande i en grupp?

Hur lägger jag till ett meddelande i en grupp?

Som student kan du skicka meddelande i en grupp.

Öppna Meddelanden

Öppna Meddelanden

Klicka på länken Meddelanden (Announcements) i gruppnavigationen.

Lägg till Meddelande i Grupp-hemsida

Du kan också lägga till ett meddelande i Grupp-hemsidan genom att klicka på knappen Lägg till nytt meddelande.

Lägg till meddelande

Lägg till meddelande

Klicka på knappen Lägg till meddelande.

Skapa Meddelande

Lägg till innehåll till ditt meddelande. Du kan lägga till en rubrik [1], skriva ett meddelande [2] och lägga till information från Innehållsväljaren [3].

Obs! Innehållsredigeraren inkluderar en ordräknare under textrutans nedre högra hörn.

Spara Meddelande

Spara Meddelande

Klicka på knappen Spara.

Se Meddelande

Se Meddelande

Se meddelandet på meddelandesidan.