Canvas-guider (sv)Student Guide UppgifterHur lämnar jag in en uppgift för en grupps räkning?

Hur lämnar jag in en uppgift för en grupps räkning?

Med en gruppuppgift kan instruktörer låta studenter arbeta tillsammans och lämna in en uppgift som en grupp. Endast en gruppmedlem behöver skicka in uppgiften för gruppens räkning.

Bilagor som läggs till som del av en inlämning av en betygsatt uppgift kopieras också till dina gruppfiler men räknas av från din användarkvot. Men när filen har laddats upp som en uppgift, kan du inte ta bort filen. Om du laddar upp en fil från din dator, lagras filer i mappen gruppinlämningar. Men observera att om du skickar in en fil som tidigare laddats upp till dina gruppfiler, lagras filen i din mapp Inlämningar.

Anteckningar:

  • Om du vill skicka in en fil som tidigare laddats upp, måste filen redan vara i dina användarfiler. Filer som har laddats upp till gruppfilerna kan inte nås via inlämning av uppgifter. Läs om hur du flyttar gruppfiler till användarfiler.
  • Om aktiverat i ditt konto spelar Canvas upp en gratulationsanimering när du skickar in en uppgift i tid. Men om du föredrar kan du inaktivera funktionsalternativet i dina användarinställningar.

Öppna Uppgifter

Öppna Uppgifter

Klicka på länken Uppgifter (Assignments) i kursnavigeringen.

Öppna Uppgift

Öppna Uppgift

Öppna uppgift genom att klicka på uppgiftens namn.

Se Gruppuppgift

Se Gruppuppgift

Klicka på knappen Skicka in uppgift (Submit Assignment).

Visa slutbetyg notis

Visa slutbetyg notis

En banner kan visas över din uppgift som indikerar att din instruktör har flyttat gruppuppgiften från beräkningar av omdöme totalt. Men denna inställning påverkar inte uppgiftens inlagor.

Ladda upp fil

Ladda upp fil

För att ladda upp en fil från din dator, klicka på knappen Välj fil [1]. När filen öppnas, leta upp och klicka på namnet på filen. Längst ner i fönstret, klicka på knappen Välj eller Bläddra (beroende på din webbläsare).

För att ladda upp en fil du redan har laddat upp till Canvas, klicka på länken Klicka här för att hitta en fil... [2]. Fillistan kommer att expandera. Klicka på namnet på filen.

Du kan lägga till en kommentar till din inlämning av gruppuppgift [3]. Kommentarer på gruppuppgifter som inte är betygsatta individuellt skickas till hela gruppen.

Om du har åtkomst till ladda upp en fil från Google Drive, kan du skicka in en Google-fil genom att klicka på fliken Google Drive eller Google Doc tab [4].

Obs! Om du vill skicka in en fil som tidigare laddats upp, måste filen redan vara i dina användarfiler. Gruppfiler kan inte nås via uppgiftsinlämningar.

Välj Kommentera alternativ

Välj Kommentera alternativ

Om din uppgiftsinlämning inkluderar kommentarsalternativ, betygsätts varje medlem i din grupp individuellt. Om du vill lägga till en kommentar, skriv din kommentar i kommentarsrutan [1].

För att skicka din kommentar till din instruktör, välj Skicka kommentar endast till instruktör [2].

För att skicka din kommentar till din instruktör och alla medlemmar i din grupp, välj Skicka kommentar till hela gruppen [3].

Skicka in uppgift

Skicka in uppgift

Klicka på knappen Skicka in uppgift (Submit Assignment).

Obs! Stora filer som lämnas in med fliken Filuppladdning visar en inlämningsstatusindikator.

Visa inlämning

Visa inlämning

När du har skickar in uppgiften, kan du se att du lämnat in den. Du kan skicka in uppgiften igen fram till sista inlämningsdatum och -klockslag.