Canvas-guider (sv)Student Guide QuizzesHur ser jar quizzes som en student?

Hur ser jar quizzes som en student?

Du kan se quizzes i din kurs genom att gå till sidan Quizzes. Läs hur du kan se varje typ av quiz som kan visas i din kurs.

Obs! Din instruktör kan välja att dölja Quizzes-länken i Kursnavigation. Om Quizzes-länken inte är tillgänglig, kan du ändå gå till Quizzes via andra områden i Canvas.

Öppna Quizzes

Öppna Quizzes

I Kurs Navigeringen, klicka länken Quizzes.

Se Quizzes

Se Quizzes

Quizzes känns igen på quiz-ikonen [1].

I Quiz-indexsidan kan du se namnet på varje quiz [2], de datum då quizzen är tillgänglig [3], quizzens förfallodatum [4], antal poäng som quizzen är värd [5] och antalet frågor i quizzen [6].

Quizzes är ordnade efter förfallodatum. Vissa quizzes kanske inte inkluderar ett förfallodatum.

Visa New Quizzes

Se Quizzes.Next

Din instruktör kan använda ett uppgraderat quizverktyg som kallas New Quizzes i din kurs. Om quizet du öppnar visar en skuggad quizikon, använder din instruktör New Quizzes. Funktioner kan variera mellan dessa quiztyper.

Quiz-information som visas på sidan Quizindex är samma som visas för klassiska quiz. Endast ikonen är annorlunda.

Visa tillgänglighetsdatum

Visa tillgänglighetsdatum

De första datumen du kan se kallas tillgänglighetsdatum. Ibland vill din instruktör endast att du ska skicka in en quiz under ett specificerat datumintervall, så tillgängliga datum är den tidsperiod som quizzen är tillgänglig för dig.

  1. Om quizzen inte har ett datum angivet, är quizzen öppen; du kan genomföra quizzen när som helst under din kurs.  
  2. Om quizzen säger Tillgänglig fram till [datum], kan du genomföra quizzen fram till det angivna datumet.
  3. Om quizzen säger Inte tillgänglig förrän [datum], är quizzen låst fram till det angivna datumet.
  4. Om quizzen säger Stängt, kan quizzen inte acceptera quiz-insändningar.  

 

Om du startar en quiz men inte skickar in den, inkluderar Quizzes en autoinsändnings-funktion som skickar in quizzen åt dig på quizdatumet Tillgänglig fram till . Om en quiz inte inkluderar ett datum Tillgänglig fram till, kommer quizzen att skicka in automatiskt på kursens sista dag.

Obs! Om ett datum inte innehåller en tid, gäller 00.00 som standard. Därför är den sista dagen för quizzen, den hela dagen före det angivna datumet. Om en quiz till exempel är Tillgänglig fram till den 22 augusti, kan du gå till quizzen fram till den 21 augusti kl. 23:59, vilket i detta fall är samma datum som förfallodatum.

Se Förfallodagar

Se Förfallodagar

Den andra datumserien är förfallodatum [1] för varje quiz. Quizzes som skickas in efter förfallodatum markeras som sent inskickade; vissa instruktörer kan dra av poäng för sena insändningar. Återigen, alla quizzes kanske inte har ett förfallodatum.

Du kan fortfarande skicka sena quizzes innan quizzens Tillgänglig fram till-datum (annars kommer quizzen att skickas in automatiskt åt dig).

Var vänligen medveten om att förfallodagen kan vara före eller på Tillgängligt datum.

Förfallodatum inkluderar en tid [2]. Om din instruktör inte sätter upp en specifik tid, blir standardtiden för quizzens förfallodatum 23:59 och insändningar är sena om de skickas in efter 23:59.

Filtrera Quizzes

Filtrera Quizzes

Du kan söka efter en quiz genom att ange en quiz-rubrik eller ett nyckelord i fältet Sök efter Quiz.

Visa Quiz-information

Visa Quiz-information

För att se information om en quiz, klicka på Quiz-namnet.

Visa Öppen Quiz

Visa Öppen Quiz

När en Quiz är öppen för att du ska kunna ta den när som helst, kan du se förfallodatum, poäng och frågor för quizzen.

Du kan också se ytterligare information:

  • Tidsgräns [1]: den tidsperiod du har för att genomföra quizzen. Om din Quiz har en tidsgräns, måste du genomföra hela quizzen inom den tidsperioden vid ett och samma tillfälle. Om du navigerar bort från quizzen, fortsätter timern att ticka. Du kommer också att kastas ut från quizzen när tidsgränsen uppnåtts.
  • Instruktioner [2]: instruktioner som din instruktör har om quizzen.

 

I exemplet ovan, är quizzens förfallodatum den 15 september. Men om du skulle missa förfallodatum, kan du ändå ta quizzen med kredit för sen insändning innan kursens sista dag.

För att ta quizzen, klicka på knappen Ta Quizzen .

Anteckningar:

  • Om du startar ett quiz med slutdatum, men inte slutför det före slutdatumet (visas i lokal tid), kommer Canvas att automatiskt lämna in quizet på slutdatumet.
  • Quizz-information visar inte förfallodatum i relation till den aktuella tiden. Om en quiz till exempel har ett förfallodatum 11:59 och du startar quizzen kl. 23:30, har du endast 30 minuter att genomföra quizzen innan den markeras som sen. Samma tidsbegränsning gäller om du tar en tidssatt quiz. Om tidsgränsen till exempel var satt till 60 minuter men du startar quizzen kl. 11:30, har du fortfarande endast 30 minuter att genomföra quizzen innan den markeras som sen. Canvas kommer att meddela dig om eventuella tidsbegränsningar när du startar quizzen.

Se quiz med Tillgänglighetsdatum

Se quiz med Tillgänglighetsdatum

När en quiz är öppen för dig under tillgänglighetsdatumen, kan du se all tillgänglig quizinformation utöver de specifika datum som quizzen är tillgänglig för dig. Tillgänglighetsdatum kan innefatta ett första tillgänglighetsdatum (öppen datum), senast tillgängliga datum (låst eller stängd), eller båda datumen för att skapa ett helhetsdatumintervall. Förfallodagen kan vara före eller på det senaste tillgängliga datumet (om ett är satt).

I exemplet ovan, är quizzen tillgänglig för dig från och med den 8 september kl 00.00 och förfallodatum är den 15 september kl 23:59. Men om du skulle missa förfallodatum, kan du ändå ta quizzen fram till den 9 december kl. 23:59. Om du inte skickar in quizzen till det senaste tillgängliga datumet den 9 december kl. 23:59 (som anges i din lokala tidszon), kommer Canvas att skicka quizzen automatiskt det senaste tillgängliga datumet. Den 10 december kl. 00.00, kommer quizzen inte att vara tillgänglig för dig.

Obs! Quizz-information visar inte förfallodatum och tillgänglighetsdatum i relation till den aktuella tiden. Om en quiz till exempel har ett Fram till och med datum 23:59 och du startar quizzen kl. 23:30, har du endast 30 minuter att genomföra quizzen. Samma tidsbegränsning gäller om du tar en tidssatt quiz. Om tidsgränsen till exempel var satt till 60 minuter men du startar quizzen kl. 11:30, har du fortfarande endast 30 minuter att genomföra quizzen. Canvas kommer att meddela dig om eventuella tidsbegränsningar när du startar quizzen.

Visa Låst Quiz

Visa Låst Quiz

När en quiz är låst, kan du se all information om quizzen. Du kan också se datumen när du kan ta quizzen.

Se Stängd Quiz

Se Stängd Quiz

När en quiz är stängd, kan du se all information om quizzen. Du kan också se datumet då quizzen låstes för insändningar.