Canvas-guider (sv)Student Guide Profiler och användarinställningarHur hanterar jag nya funktioner i mitt användarkonto som student?

Hur hanterar jag nya funktioner i mitt användarkonto som student?

Canvas skapar kontinuerligt nya funktioner för att förbättra din användarupplevelse. Majoriteten av förbättringarna kommer att göras tillgängliga som en del av vår ordinarie utgivningscykel. Men vissa funktioner kan påverka din personliga interaktion med Canvas.

Denna lektion ger en översikt över hur du hanterar funktionsval på användarnivå för ditt användarkonto. För att se specifika funktionsval som är tillgängliga i Canvas, gå till lektionen användarkontofunktioner.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I global navigation, klicka på länken Konto (Account) [1] sedan länken Inställningar (Settings) [2].

Se Funktionsval

Se Funktionsval

Tillgängliga funktioner visas i sektionen Funktionsval.

Se Typer av Funktioner

Se Typer av Funktioner

Varje funktion inkluderar en funktionsbeskrivning. För att expandera funktionsrutan och visa beskrivningen, klicka på pilikonen.

Se Funktions Etikett

Se Funktions Etikett

Funktionsetiketter hjälper till att identifiera tillståndet för varje funktion. En funktion utan etikett [1] innebär att funktionen är stabil och klar för användning i er produktionsmiljö. Funktioner kan också ha en beta-etikett [2], vilket betyder att den är tillgänglig för din användning men testas fortfarande för användning och tillgänglighets-beteende. Att aktivera en beta-version kan skapa oönskat beteende för ditt Canvas-konto.

Visa Funktionstillgång

Visa Funktionstillgång

Om en funktion visas, kan du välja att växla funktionen på och av.

[1]: Klicka på växla för att slå på denna funktion i ditt användarkonto. Knappen Växla blir grön och visar en kryssmarkering.

Av [2]: Som standard kommer funktionen vara avstängd. Lämna denna knapp omarkerad om du inte vill aktivera denna funktion för ditt konto.