Canvas-guider (Swedish)Canvas-guiderStudent Guide Profiler och användarinställningarHur genererar jag en parkopplingskod för en observatör som student?

Hur genererar jag en parkopplingskod för en observatör som student?

Som student kan du generera en parkopplingskod för att länka en observatör till ditt Canvas-konto. Du måste skapa en separat parkopplingskod för varje observatör som vill länka till ditt konto. För mer information om parkopplingskoder, se pdf om Parkopplingskoder - Vanliga frågor.

En observatör kan vara din förälder, vårdnadshavare, mentor, rådgivare eller en annan person som behöver se dina Canvas-kurser. Länkade observatörer kan se och delta i vissa delar av dina Canvas-kurser. För mer information om observatörsrollen, se pdf om Observatörens synlighet och deltagande.

Obs! Om du är en observatör och vill generera en parkopplingskod för en student, måste du logga in till studentens Canvas-konto och följa stegen i denna lektion. När du har kopierat parkopplingskoden kan du länka till studenten genom att ange koden i dina användarinställningar.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I global navigation, klicka på länken Konto (Account) [1], klicka sedan på länken Inställningar (Settings) [2].

Parkoppla med observatör

Parkoppla med observatör

Klicka på knappen Parkoppla med observatör.

Obs! Om knappen Parkoppla med observatör (Pair with observer) inte visas i dina användarinställningar kontaktar du din institution för hjälp med parkoppling med observatör.

Kopiera parkopplingskod

Kopiera parkopplingskod

Kopiera den sexsiffriga alfanumeriska parkopplingskoden [1]. Du måste dela koden med observatören som kommer att länka till ditt konto. Parkopplingskoden löper ut efter sju dagar eller första gången den används.

För att stänga fönstret, klicka på knappen Ok [2].

Obs! Parkopplingskoder är skiftlägeskänsliga.