Canvas-guider (Swedish)Canvas-guiderStudent Guide OmdömenHur använder jag ikoner och färger på Omdömessidan?

Hur använder jag ikoner och färger på Omdömessidan?

Det finns olika ikoner på sidan Omdömen. Beroende på typ av uppgiftsinlämning, betygsättningsregler och kommentarer, kommer du att se olika ikoner.

Ikoner Inlämningstyp

Ikoner Inlämningstyp

Följande ikoner representerar olika typer av uppgiftsinlämningar på din sida Omdömen.

 • Dokument-ikon [1]: Filuppladdning skickad, inte betygsatt.
 • Diskussion-ikon [2]: Bedömd diskussion inlämnad, men har inte bedömts
 • Quiz-ikon [3]: Quiz inlämnad, inte helt betygsatt (innehåller frågor som måste betygsättas manuellt eller ett quizpoäng som skickas in automatiskt har raderats och måste tilldelas igen); kan också visa om en quiz har redigerats och inkluderar större ändringar som påverkar quizpoängen, som t.ex. radering av frågor eller radering av quizsvar och kräver en betygsättare som läser manuellt.
 • Textikon [4]: Textinmatning skickad, inte betygsatt
 • Länk-ikon [5]: En URL har skickats, inte betygsatts.
 • Media-ikon [6]: Mediainspelning skickad, inte betygsatt
 • Synlighets-ikon [7]: Resultatet är dolt medan instruktören gör sin bedömning. Du kan inte se ditt omdöme, inlämningskommentarer eller quizsvar förrän instruktören publicerar omdömen för den här uppgiften

Obs! Vissa uppgifter som kräver externa verktyg kan visa ett snedstreck istället för en inlämningsikon efter att du har lämnat in uppgiften.

Ikoner Inlämningsinformation

Ikoner Inlämningsinformation

När din instruktör betygsätter din uppgift, visar omdömessidan en blå punkt intill uppgiften [1]. Indikatorn försvinner när du navigerar bort eller uppdaterar sidan.

Uppdateringar av uppgifter kan också inkludera ytterligare ikoner som representerar inlämningsinformation.

 • Diskussionsikon [2]: Uppgiftskommentarer
 • Kryssa i Plus-ikon [3]: Poänginformation
 • Matris-ikon [4]: Matrisinformation

Omdömestyper

Omdömestyper

Varje typ av betygsättning visas upp på olika sätt på omdömessidan. Här kan du se hur varje omdömestyp visas.

 • Kryss-ikon [1]: Färdigt omdöme
 • Siffra [2]: Omdöme visas med antal poäng
 • X-ikon [3]: Inte färdigt omdöme
 • Bokstav [4]: Bokstavsomdöme
 • GPA [5]: GPA-skala
 • Procenttal [6]: Omdöme visas som procenttal
 • EX [7]: Undantagen uppgift, uppgiften kan inte skickas med räknas inte in i ditt totala omdöme.
 • Tankstreck [8]: Ingen inlämning
 • Ikon för information om Omdömen [9]: Poäng som intjänats från denna uppgift räknas inte in i ditt slutomdöme.

Obs! Ett snedstreck kan fortfarande visas på sidan Omdömen efter att du har lämnat in en uppgift som kräver ett externt vektyg.

Färger

Färger

När informationen för en uppgift visas i grå text, har denna uppgift släppts som del av en uppgiftsgrupp-beräkning och räknas inte in i ditt totala omdöme.

Status

Status

Statuskolumnen visar etiketter för uppgifter som är sena eller saknas. Om en uppgift lämnas in efter inlämningsdatumet identifieras den som sen [1]. Om en uppgift inte lämnats in till inlämningsdatumet identifieras den som saknad [2].

Originalitetsrapport

Originalitetsrapport

Om din instruktör använder ett verktyg för originalitetsrapportering kan du se en originalitetsrapport för dina inlämningar. Klicka på ikonen Originalitetsrapport (Originality Report) [1] för att se en originalitetsrapport. Ikonens färg visar procenten text sm matchats i originalitetsrapporten. En timerikon visar om verktyget för originalitetsrapporter fortfarande kontrollerar din inlämning [2].