Canvas-guider (sv)Student Guide SidorHur ser jag Sidor som student?

Hur ser jag Sidor som student?

Du kan se Sidor i din kurs via sidorna indexsida eller via Moduler.

Anteckningar: Om du inte kan se länken sidor för kursnavigering, har din instruktör dolt länken i din kurs. Du kommer inte helelr att kunna se knappen Se alla sidor om din kurs inkluderar en Förstasida.

Se Sidor

Se Sidor

I kursnavigeringen, klicka länken Sidor (Pages).

Se Alla sidor

Se Alla sidor

Sidor är designade för att öppna hemsidan för kursen, om en hemsida är vald. För att se Sidors index, klicka på knappen Se alla sidor.

Se Sidors index

Se Sidors index

Sidornas index listar alla sidor i kursen. Klicka på sidans rubrik som du vill se.

Se moduler

Se moduler

Du kanske också kan se sidor i Moduler. I kursnavigeringen, klicka på länken Moduler (Modules).

Se Modulers index

Se Modulers index

Varje modul kan innehålla filer, diskussioner, uppgifter, quizzes och annat lärandematerial som instruktören bestämmer sig för att lägga till. Kurssidor indikeras med en dokument-ikon. Beroende på hur din kurs är konfigurerad, kanske du inte kan se modulobjekt som har ett krav som förutsättning.