Canvas-guider (sv)Student Guide Global navigeringHur använder jag Att-göra-listan och marginallisten i instrumentpanelen som student?

Hur använder jag Att-göra-listan och marginallisten i instrumentpanelen som student?

I instrumentpanelen Kortvy och instrumentpanelen Senaste aktivitet, innehåller marginallisten en Att-göra-lista och andra sektioner som hjälper dig veta vilka uppgifter och händelser kommer upp i alla dina kurser. Marginallisten inkluderar specifika objekt för instruktör- och studentroller. Om du är inskriven i Canvas-kurser med mer än en användarroll, kan din marginallist visa objekt för båda rollerna.

Marginallisten liknar marginallisten som visas i din Kurshemsida men kursens marginallist inkluderar endast objekt för den specifika kursen. Beroende på konfigureringen av din Kurshemsida, kan marginallisten innehålla ytterligare sektioner som visas i marginallisten.

Obs! Du kan också se objekt på Att-göra-listan från Listan Visa instrumentpanel.

Öppna kontrollpanelen

Öppna kontrollpanelen

I global navigering, klicka på länken Kontrollpanel (Dashboard).

Visa Marginallistens kursobjekt

Visa Marginallistens kursobjekt

Marginallisten visar olika åtgärdsobjekt i alla dina kurser. Varje objekt associeras med en specifik kurs. Alla objekt från alla dina aktiva kurser visas i marginallisten--inte bara favoritkurser i instrumentpanelen.

För kursidentifiering, visar varje marginallist-objekt kurskoden, eller namnets kortform, för kursen [1]. Kurskoden finns direkt under kursens fullständiga namn.

Smeknamn på kurser kan konfigureras istället för kurskoder i marginallisten som är långa eller som på annat sätt är svåra att komma ihåg vilka kurser de representerar. Om du har skapat ett smeknamn för en kurs, visas smeknamnet i marginallisten istället för kurskoden [2]. Men den ursprungliga kurskoden visas alltid i kurskortet.

Se studentavsnitt

Se studentavsnitt

Marginallisten hjälper dig se vad dubehöver göra härnäst och vilken feedback du mottagit i alla dina kurser. Uppgifter som inte är betygsatta eller inte kräver någon inlämning online visas endast till förfallodatumet.

Avsnittet Att göra visar upp till sju objekt med förfallodatum de kommande veckorna, inklusive ej betygsatta quizzes och uppgifter som inte kräver en Canvas-inlämning [1]. Varje objekt i Att-göra-listan visar uppgiftens namn, kursens namn, antalet poäng, och uppgiftens förfallodatum. När förfallodatumet passerats visas objektet i den här sektionen under fyra veckor.

Avsnittet Senaste Feedback visar uppgifter med feedback från din instruktör under de senaste fyra veckorna [2].

Knappen Visa omdömen länkar till sidan Instrumentpanel-omdömen och visar det totala genomsnittet för omdömen för alla aktiva kurser [3].

Hantera sidopanelobjekt

Hantera sidopanelobjekt

Varje avsnittsobjekt visar en ikon för att differentiera mellan olika uppgiftstyper och andra objekt i Att-göra-listan [1].

Om ett avsnitt innehåller fler objekt än vad som kan visas, kan du se alla att-göra-objekt med länken Visa alla [2]. Denna länk dirigerar dig till instrumentpanelen Listvy.

För att ta bort ett Att-göra-föremål, klicka på ta bort (remove) ikonen [3].

Obs! Uppgifter som lämnats in via Canvas försvinner automatiskt från Att göra-listan; uppgifter utan inlämningar (vilka lämnas in på papper/i klassen) kan endast avlägsnas manuellt från listan.