Canvas-guider (sv)Student Guide Profil och Användar InställningarHur ändrar jag inställningarna för mitt användarkonto som student?

Hur ändrar jag inställningarna för mitt användarkonto som student?

Beroende på hur ditt Canvas-konto skapades kan du göra ändringar i ditt namn, standard e-post, språk, tidszon, och lösenord.

  • Att ställa in ett valt språk kommer att överskrida alla standardspråk tvärs över er institution: men, alla språk som är inställda i en kurs kommer att överskrida ert användarspråk.
  • Er institution kan ta hand om att uppdatera eller ändra ert lösenord genom att använda det lösenord som är anslutet till era login referenser för Canvas.
  • Användare som är associerade med ett SIS ID kan inte radera sitt eget konto.

Obs! Vissa inställningar kanske inte är tillgängliga för er. Om ni inte kan redigera era användarinställningar, kommer ni att behöva kontakta er institution för att ändra denna information.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I global navigation, klicka på länken Konto (Account) [1], klicka sedan på länken Inställningar (Settings) [2].

Ändra inställningar

Ändra inställningar

Klicka knappen Redigera Inställningar (Edit Settings).

Ändra inställningar

Ändra inställningar

Om aktiverat, redigera de lämpliga inställningarna:

  1. Namn används för Omdömesboken, Omdömessidor, Samtal, Människor och SIS-importer
  2. Visningsnamn är hur andra användare kommer att se ert namn i Diskussioner, Meddelanden och Konversationer.
  3. Sorterbart namn ställer in detta till ert efternamn, förnamn och det syns i en sorterad lista så att administratörer kan se det.
  4. Standard e-post (Default Email) kan ställas in när du har flera meddelande-mailadresser kopplade till ditt konto.
  5. Språk kan ställas in till ert modersmål och är det språk ni vill använda i Canvas (detta gäller inte om en instruktör ställer in ett specifikt språk för en kurs).
  6. Tidszon (Time Zone) kan ställas in till var du befinner dig, och visar uppgifter i din lokala tid.

Obs! Vissa inställningar kanske inte är tillgängliga för er. Om ni inte kan redigera era användarinställningar, kommer ni att behöva kontakta er institution för att ändra denna information.

Uppdatera inställningar

Uppdatera inställningar

Klicka på knappen Uppdatera Inställningar (Update Settings).