Canvas-guider (Swedish)Canvas-guiderStudent Guide InnehållsredigerareHur skapar jag hyperlänkar till externa URL:er i innehållsredigeraren som student?

Hur skapar jag hyperlänkar till externa URL:er i innehållsredigeraren som student?

I innehållsredigeraren kan du skapa hyperlänkar till externa resurser. Flera funktioner i Canvas har stöd för innehållsredigeraren, däribland Meddelanden, Uppgifter, Diskussioner, Sidor, Quiz och Quizzes.

Öppna innehållsredigeraren

Öppna innehållsredigeraren

Öppna innehållsredigeraren när du använder en av de Canvas-funktioner som stöder redigeraren.

Obs! Innehållsredigeraren har stöd för tangentbordskommandon. Öppna menyn för tangentbordskommandon genom att klicka på ikonen Tangentbord (Keyboard) eller tryck på tangenten ALT+F8 (PC) eller ALT+FN+F8 (Mac).

Skapa hyperlänk från verktygsfältet

För att infoga en länk från verktygsfältet klickar du på ikonen Länk (Link) [1].

Du kan även infoga en extern länk från länkalternativsmenyn. För att se fler alternativ för länkar klickar du på pilen Länkalternativ (Link Options) [2]. Välj sedan alternativet Externa länkar (External Links) [3].

Obs! För att visa ikonen Länk (Link) måste du kanske klicka på ikonen Alternativ (Options) [4].

Skapa hyperlänk från menyfältet

Klicka på länken Infoga (Insert) [1]. Gå till alternativen för Länk (Link) [2] och välj alternativet Externa länkar (External Links) [3].

Infoga länk

Ange texten för din hyperlänk i fältet Text [1].

Klistra in eller skriv in URL:en för din hyperlänk i fältet Länk (Link) [2].

Klicka på knappen Klar (Done) [2].

Anteckningar:

  • Texten kommer att blinka till innan den blir en hyperlänk.
  • Externa länkar öppnas automatiskt i en ny webbläsarflik när du klickar på dem.

Skapa en länk via tangentbordskommando

Skapa en länk via tangentbordskommando

Eller så kan du skapa externa hyperlänkar via tangentbordskommandon. När du har lagt till innehåll i innehållsredigeraren väljer du texten för din hyperlänk.

Tryck sedan på Cmd+K (på en Mac) eller Ctrl+K (på en PC).

Infoga länk

Klistra in eller ange URL:n för hyperlänken i fältet URL [1], tryck sedan på knappen Spara (Save) [2].

Obs!

  • Texten kommer att blinka till innan den blir en hyperlänk.
  • Externa länkar öppnas automatiskt i en ny webbläsarflik när du klickar på dem.
Visa hyperlänk

Visa hyperlänken som skapats i innehållsredigeraren.

Spara ändringar

Spara ändringar

Klicka på knappen Spara (Save).

Obs! När du använder innehållsredigeraren i diskussioner, kan Spara-knappen visas som knappen Posta svar.

Visa innehåll

Visa innehåll

Visa hyperlänken i ditt innehåll.

Obs! Externa länkar öppnas automatiskt i en ny webbläsarflik när du klickar på dem.