Canvas-guider (sv)Student Guide FilerHur laddar jag upp en fil till mina användarfiler eller gruppfiler?

Hur laddar jag upp en fil till mina användarfiler eller gruppfiler?

Du kan ladda upp filer till både användar- och gruppfiler. Filer kan användas för uppgifter, diskussionssvar och konversationsinlägg. Utöver detta kan användar- och gruppfiler alltid infogas i Canvas genom Rich Content Editor.

Lär dig hur du lokaliserar dina användarfiler och gruppfiler.

Obs:

  • För inlämningsuppgifter kan du ladda upp en fil från din dator eller välja en fil som tidigare har laddats upp till dina användarfiler. Om du väljer en tidigare uppladdad fil, kan du radera den efter att den har skickats in för att frigöra användarutrymme.
  • Canvis stöder inte filuppladdningar som är större än 5 GB.
  • Gruppfiler blir publicerade automatiskt när de laddas upp till gruppen.

Ladda upp fil

I användar- eller gruppfiler klickar du på knappen Ladda upp (Upload)

Öppna fil

Öppna fil

Klicka på filens (filernas) titel som du vill ladda upp [1] och klicka på knappen Öppna (Open) [2] för att ladda upp filen(s).

Ladda upp filer via Drag och släpp

Ladda upp filer via Drag och släpp

Vissa webbläsare innehåller en unik funktion som gör att användaren kan lägga till filer genom att helt enkelt dra och släppa filer från ett filfönster direkt till Canvas filarkiv. Klicka på rubriken på den fil du vill lägga till [1] och dra filen till din öppna webbläsare [2]. Filen kommer automatiskt att ladda upp.

Ersätt duplikat

Ersätt duplikat

Om en fil med samma namn redan finns i den mapp där du laddar upp din fil, kommer du att bli tillfrågad om du vill ersätta eller byta namn på den.

För att byta namn på filen, klicka på  knappen Byt namn (Change name)  [1]. Detta alternativ kommer att skapa en kopia av filen med ett annat namn.

För att ersätta filen klickar du på knappen Ersätt (Replace) [2].

Se Uppladdning

Se Uppladdning

En förloppsindikator visas högst upp på skärmen och spårar statusen på filuppladdning.

Se Fil

Se Fil

Se din nya fil.