Canvas-guider (sv)Student Guide DiskussionerHur skapar jag en kursdiskussion som student?

Hur skapar jag en kursdiskussion som student?

Det kan vara möjligt att skapa nya diskussioner i din kurs. Dessa diskussioner ingår i kursen och är separata från skapa en diskussion i en grupp.

Obs!

  • Om Lägg till diskussion (Add Discussion) knappen inte visas, har din instruktör begränsat denna inställning i din kurs. Men denna inställning påverkar inte diskussionerna i kursgrupper.
  • Om du lägger till en fil i din diskussion lagras den med kursfilerna i den oarkiverade mappen.

Öppna Diskussioner

Öppna Diskussioner

Klicka på länken Diskussioner (Discussions) i kursnavigationen.

Lägg till Diskussion

Klicka på Lägg till diskussion (Add Discussion) knappen.

Skapa Diskussion

Skapa din diskussion genom att använda följande alternativ:

  1. Ange din ämnestitel i ämnestitelfältet.
  2. Använd Rich Content Editor för att formatera ditt innehåll. Innehållsredigeraren inkluderar en ordräknare under textrutans nedre högra hörn.
  3. Bifoga en fil till din diskussion. (Om alternativet för bilaga inte visas har din instruktör begränsat denna inställning. Beroende på din webbläsare kan du också se Bläddra (Browse) knappen istället för Välj fil (Choose File) knappen.)  
  4. Skapa ett tråd svar genom att klicka på Tillåts trådsvar (Allow threaded replies) kryssrutan.
  5. Kräv att användare gör inlägg i diskussionen innan de kan se andra svar genom att klicka på Användare måste göra inlägg innan de kan se svar (Users must post before seeing replies) kryssrutan.
  6. Tillåt användare att gilla diskussionsinlägg genom att klicka på kryssrutan Tillåt gillande (Allow liking).
  7. Sätt datum då diskussionen ska kunna ses. Välj det datum då du vill att diskussionen ska visas i fältet Tillgänglig från (Available From) och det datum då diskussionen ska döljas i fältet Tills (Until). Om du inte anger några datum visas diskussionen under hela kursens gång.
  8. Använd innehållsväljaren (Content Selector) för att lägga till ytterligare innehåll i ditt diskussionsinlägg.

Spara Diskussion

Spara Diskussion

Klicka på knappen Spara.