Canvas-guider (sv)Student Guide DiskussionerHur svarar jag på diskussioner som student?

Hur svarar jag på diskussioner som student?

Du kan enkelt svara på diskussioner. Men svarsalternativet kan variera beroende på hur din instruktör har konfigurerats i diskussionen. Diskussionssvar kan ändras eller tas bort om inte din instruktör har begränsat den funktionen i din kurs.

Innan du skickar ett svar för en betygsatt diskussion kanske du vill granska all diskussionsinformation, till exempel betygsatt diskussionsrubrik, om någon.

Obs! Innehållsredigeraren för diskussionssvar inkluderar en ordräknare under textrutans nedre högra hörn.

Öppna Diskussioner

Öppna Diskussioner

Klicka på länken Diskussioner (Discussions) i kursnavigationen.

Öppna Diskussion

Klicka på diskussionens namn.

Svara till diskussionen

Svara till diskussionen

Skriv ditt svar i fältet Svara (Reply) för att svara på huvuddiskussionen.

Skicka ett Meddelande

Skicka ett Meddelande

Skriv ditt svar i Rich Content Editor (innehållsredigeraren) [1]. Du kan lägga till länkar, bilder, ekvationer, och/eller media. Om din instruktör tillåter kan du också bifoga filer [2]. När du är klar klickar du på knappen Skicka svar (Post Reply) [3].

Obs! Om du publicerar ditt diskussionssvar innan en bifogad bild har laddats upp kommer Canvas att visa ett varningsmeddelande.

Se dina Svar

Se dina Svar

Ditt svar kommer att publiceras i botten av diskussionens svarstråd. Kanten på ditt inlägg kommer att blinka för att visa att det är nytt. Ikonen Oläst intill ditt inlägg ändrar status till Läst om Canvas automatiskt markerar dina inlägg som lästa. Men om du manuellt markerar dina inlägg som lästa, förblir ikon oläst tills du manuellt markerar den som läst.

Svara på en kommentar

Svara på en Kommentar i en Fokuserad Discussion

Du kan svara på en kommentar som redan har publicerats av en annan student genom att klicka på fältet svara nedanför inlägget.

Obs! Beroende på hur din instruktör har konfigurerat diskussionen kan svarsfältet se olika ut.

Skicka ett Meddelande

Skicka ett Meddelande

Skriv ditt svar i Rich Content Editor (innehållsredigeraren) [1]. Du kan lägga till länkar, bilder, ekvationer, och/eller media. Om din instruktör tillåter kan du också bifoga filer [2]. När du är klar klickar du på knappen Skicka svar (Post Reply) [3].

Obs! Om du publicerar ditt diskussionssvar innan en bifogad bild har laddats upp kommer Canvas att visa ett varningsmeddelande.

Se dina Svar

Se dina Svar

Ditt svar kommer att publiceras i botten av diskussionens svarstråd. Kanten på ditt inlägg kommer att blinka för att visa att det är nytt. Ikonen oläst intill ditt inlägg ändrar status till Läst om Canvas automatiskt markerar dina inlägg som lästa. Men om du manuellt markerar dina inlägg som lästa, visas ikonen som oläst tills du manuellt markerar den som läst.