Canvas-guider (sv)Student Guide UppgifterHur lämnar jag in en online-uppgift?

Hur lämnar jag in en online-uppgift?

Du kan lämna in onlineuppgifter i Canvas med flera inlämningstyper. Instruktörer kan välja vilken typ av online-inlämning de vill du använda. Du kan också ha möjlighet att återinlämna uppgifter ifall din instruktör tillåter det.

Eventuella bilagor som läggs till som en del av en inlämnad uppgift skickas också till dina användarfiler men räknas inte emot din användarkvot. Men när filen har laddats upp som en uppgift, kan du inte ta bort filen. Filer sparas i inlämningsmappen.

Innan du lämnar in en uppgift, kanske du vill granska all uppgiftsinformation, till exempel uppgiftstrubrik, om sådan existerar.

Den här lektionen visar hur du lämnar in en standarduppgift. Lär dig att lämna in en referentgranskningsuppgift.

Filapplikationsinlägg från tredje part

Du kan lämna in uppgifter från Google Drive, Dropbox, eller någon annan tredjepartstjänst via din stationära dator på två sätt:

  1. Ladda ner filen till din dator och skicka som en filöverföring
  2. Dela filen, kopiera filen URL, och skicka som en webbadress URL

Mobila inlämningar

Du kan även lämna in uppgifter genom att använda din Android eller iOS enhet.

Anteckningar:

  • Det är inte säkert att alla filtyper är tillgängliga för din uppgift beroende på vilken insändningstyp för uppgiften som din lärare/instruktör har konfigurerat.
  • Inte alla dina uppdrag kan lämnas in via nätet. Om du inte kan se en länk för att lämna in ditt uppdrag, kanske din instruktör vill att du ska skicka ditt uppdrag på ett annat sätt eller så har tillgänglighetsdatumet passerats. Se beskrivning av uppdraget för instruktioner, eller kontakta din instruktör för att få hjälp.
  • Canvis stöder inte filuppladdningar som är större än 5 GB.
  • Om aktiverat i ditt konto spelar Canvas upp en gratulationsanimering när du skickar in en uppgift i tid. Men om du föredrar kan du inaktivera funktionsalternativet i dina användarinställningar.

Öppna Uppgifter

Öppna Uppgifter

Klicka på länken Uppgifter (Assignments) i kursnavigeringen.

Obs! Du kan också komma åt dina uppgifter genom din användar- eller kursdashboard, kursplan, betygsbok, kalender och moduler.

Se Kursuppgifter

Se Kursuppgifter

Klicka på namnet på en uppgift.

Skicka in uppgift

Skicka in uppgift

För att skicka in en uppgift, klicka på Skicka in uppgift (Submit Assignment) knappen för att skicka in ditt arbete.

Obs! Om du inte kan se Skick in uppgift (Submit Assignment) knappen, kanske din lärare inte vill att du ska skicka in din uppgift online eller så har datumet för inlämning passerat. Se beskrivning av uppdraget för instruktioner, eller kontakta din instruktör för att få hjälp.

Visa inlämningsförsök

Visa inlämningsförsök

Din instruktör kan begränsa antalet inlämningsförsök för en uppgift. Om din uppgift har ett begränsat antal inlämningsförsök kan du se antalet försök du har gjort [1] och antalet inlämningsförsök som tillåts för uppgiften [2].

När du har förbrukat alla dina inlämningsförsök visas knappen Lämna in uppgift (Submit Assignment) som inaktiverad [3].

Visa slutbetyg notis

Visa slutbetyg notis

En banderoll kan visas ovanför din uppift vilket indikerar att din instruktör har tagit bort uppdraget från beräkningen av det totala betyget. Men denna inställning påverkar inte uppgiftens inlagor.

Välj inlämningstyp

Välj inlämningstyp

Din instruktör kommer att bestämma vilka typer av inlämningar som är lämpliga för varje uppgift. Det finns fyra inläggstyper: ladda upp en fil, lämna in textinmatning, fyll in en webbadress eller lämna in media.

Obs! Det är inte alla filtyper som kan vara tillgängliga för din uppgift, beroende på vilken inlämnings typ du har angivit av din instruktör.

Lämna in en Filöverföring

Lämna in en Filöverföring

För att ladda upp en fil från din dator och skicka in den som din uppgift, välj Filuppladdnings-fliken.

Skicka in textinlägg

Skicka in textinlägg

För att skicka in en textinmatningsuppgift, välj Textinmatnings-fliken.

Obs! Innehållsredigeraren för uppgiftsinlämning inkluderar en ordräknare under textrutans nedre högra hörn.

Skicka in hemsida URL

Skicka in hemsida URL

För att skicka in en webbadress, , välj webbadress fliken.

Skicka in Media Inspelning

Skicka in Media Inspelning

För att skicka in en, medieinspelning, välj Media-fliken.

Skicka in uppgift

Skicka in hemsida URL

När du är redo att lämna in din uppgift, klicka på knappen Skicka uppgift.

Obs! Stora filer som lämnas in med fliken Filuppladdning visar en inlämningsstatusindikator.  

Visa inlämning

Efter att du har lämnat in ditt arbete kommer du att se information om din ansökan i sidofältet [1]. För att åstadkomma filuppladdning ger sidofältet en länk till din inlämning för att ladda ner vid behov.

Om du vill kan du skicka en annan version av din uppgift med hjälp av länken Återinlämna uppgift (Re-submit Assignment) [2]. Du kommer bara att kunna visa information om din senaste inlämning i sidofältet, men din instruktör kommer att kunna se alla dina inlämningar.

Efter att läraren/instruktören har bedömt din inlämning visar bedömningslänken i kursnavigeringen en bedömningsindikator.

Du kan också se detaljer om din inlämning och använda länkar till ytterligare återkoppling på din sida Bedömningar.

Anteckningar:

  • Din uppgift kommer fortfarande att synas i Uppgifter och i Kursöversikt; den tas inte bort när andra uppgifter lämnas in.
  • När du skickar in en uppgift igen kan du bara få tillgång till och visa din senaste inlämning. Däremot kan lärare se alla dina inlämningar.