Canvas-guider (Swedish)Canvas-guiderStudent Guide UppgifterHur ser jag rubriken för min uppgift?

Hur ser jag rubriken för min uppgift?

Din instruktör kan inkludera en rubrik som en del av uppgiften. Rubriken är en uppsättning kriterier som din instruktör kommer att använda för att betygsätta din uppgift. Innan du skickar in din uppgift, kan du använda rubriken för att utvärdera ditt eget arbete och se till att din uppgift uppfyller din instruktörs krav.

Du kan visa matrisresultat för en bedömd uppgift på sidan Omdömen (Grades) eller från uppgiftens informationssida.

Anteckningar:

  • Alla uppgifter har inte en rubrik.
  • Rubriker för externa verktygsuppgifter kan ses på detaljsidan för inlämningsuppgifter, före eller efter det att uppgiften har lämnats in.  
  • Om uppgiften visas på ett annat sätt kan detta bero på att den använder funktionen Uppgiftsförbättraren. Se den här guiden för mer information.

Öppna Uppgifter

Öppna Uppgifter

Klicka på länken Uppgifter (Assignments) i kursnavigeringen.

Öppna uppgift

Öppna uppgift

Klicka på namnet på en uppgift.

Se matris

Se matris

Uppgifternas rubriker visas under uppgiftsinstruktionerna.

Matrisen inkluderar kriterium [1], bedömning [2] och värden för full poäng [3]. Ett matriskriterium kan inkludera upp till fem olika bedömningar och individuella poängvärden.

Obs! Beroende på hur din instruktör upprättar rubriken, kan den inkludera poängvärden eller inte. Om rubriken inte inkluderar poängvärden kan din instruktör ändå använda den för att ge återkoppling på din uppgift.

Visa matrisinformation

Ett kriterium kan innehålla en beskrivning [1].

Matrisen kan även innehålla ett resultat som är associerat med kursen [2]. Resultaten identifieras med en liten flagga och används för att bedöma inlärningen i en kurs. Resultaten visar även tröskelresultatet, eller det antal poäng du måste uppnå. Din instruktör kan låta dig se resultaten i dina kursomdömen.