Vad är Konversationer?

Konversationer är det meddelandeverktyg som används istället för epost för att kommunicera med en kurs, en grupp, en individuell student, eller en grupp studenter. Ni kan kommunicera med andra personer i er kurs närsomhelst.

När ska jag använda Konversationer?

Använd Konversationer för att:

  • Skicka ett meddelande till någon i er kurs eller grupp
  • Skicka ett meddelande till dig själv (visas i din skickat-mapp)
  • Svara på meddelanden från andra i er kurs
  • Filtrera konversationer efter kurs eller typ
  • Se och svara på kommentarer på uppdragsinlämningar

Ni kan justera era notifikationsinställningar för att mottaga konversationer genom externa kanaler.