Canvas-guider (Swedish)Canvas-guiderStudent Guide InnehållsredigerareHur länkar jag en YouTube-viideo i Rich Content Editor som en instruktör?

Hur länkar jag en YouTube-viideo i Rich Content Editor som en instruktör?

YouTube-videor blir automatiskt infogade i någon funktion som använder Rich Content Editor. Denna lektion gäller för meddelanden, uppgifter, diskussioner, sidor, quizzes, och kursfunktioner.

Det finns tre olika sätt att länka en YouTube-video, beroende på hur du vill att det ska se ut:

  1. Infoga länk i Rich Content Editor (full länk med infogad video)
  2. Infoga länk med kedjeikonen (förkortad länk med valfri infogad video)
  3. Hyperlänka befintlig text (markerad text blir länk)
Infoga länk i Rich Content Editor

Öppna Rich Content Editor genom att använda någon av Canvas funktioner som stöder Editor. Kopiera/klistra in webbadressen direkt i Rich Content Editor. Tryck sedan på Enter (PC) eller Return (MAC).

Verifiera Länk

Verifiera länken, som visar videotiteln eller YouTube-webbadressen under YouTube-logotypen.

Spara ändringar

Spara ändringar

Klicka på knappen Spara (Save) för att spara eventuella ändringar i inlägget som gjorts i Rich Content Editor.

Obs: När Rich Content Editor används i uppgifter, diskussioner, sidor och quizzes har du alternativet att Spara & publicera. Vid användning av Rich Content Editor på sidorna för kursplan och diskussioner, kan Spara-knappen visas som "Uppdatera kursplan" eller "Skicka svar".

Se Video

Se Video

Du kan visa YouTube-videon genom att klicka på länken [1], som kommer att öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Eller så kan du klicka på den infogade videobilden [2], vilken kommer att expandera till en större storlek och spela upp videon utan att lämna sidan.

Infoga länk med hyperlänk-ikonen

Öppna Rich Content Editor genom att använda någon av Canvas funktioner som stöder Editor. Klicka på Kedja (Chain) ikonen för att länka tillto link YouTube URL.

Klistra in Länk

Skriv eller kopiera/klistra in YouTube URL i textrutan [1]. Som standard kommer en liten infogad bild av videon som visar videon du valt. Länken kommer också att innehålla en liten miniatyr med en inbäddad video. Lägg till alt text för videon i Alt text för förhandsgranskning i kö (Alt text for inline preview) fältet [2]. Om du vill inkudera en inbäddad video, klicka på kryssrutan Inaktivera inline - förhandsvisningar för den här länken (Disable inline previews for this link) [3]. När du är redo att infoga videolänken i Rich Content Editor, klicka på knappen Infoga länk (Insert Link) [4].

Verifiera Länk

Verifiera länken, som kommer att visa Länk (Link) under YouTube™ -logotypen [1]. Du kan se länken lysa gult i det ögonblick den är införd för att sedan blir blå, vilket indikerar att det är en länk.

Obs: När du infogar en YouTube-video-länk och inaktiverar inline förhandsgranskning kommer bara länken att visas [2].

Spara ändringar

Spara ändringar

Klicka på knappen Spara (Save) för att spara eventuella ändringar i inlägget som gjorts i Rich Content Editor.

Obs: När Rich Content Editor används i uppgifter, diskussioner, sidor och quizzes har du alternativet att Spara & publicera. Vid användning av Rich Content Editor på sidorna för kursplan och diskussioner, kan Spara-knappen visas som "Uppdatera kursplan" eller "Skicka svar".

Se Video

Se Video

Du kan visa YouTube-videon genom att klicka på länken [1], som kommer att öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Eller så kan du klicka på den infogade videobilden [2], vilken kommer att expandera till en större storlek och spela upp videon utan att lämna sidan.

Hyperlänka existerande text

Öppna Rich Content Editor genom att använda någon av Canvas funktioner som stöder Editor. Markera den text du vill hyperlänka [1]. Klicka på Kedja (Chain) ikonen för att länka till YouTube URL [2].

Klistra in Länk

Skriv eller kopiera/klistra in YouTube URL i textrutan [1]. Som standard kommer en liten infogad bild av videon som visar videon du valt. Länken kommer också att innehålla en liten miniatyr med en inbäddad video. Lägg till alt text för videon i Alt text för förhandsgranskning i kö (Alt text for inline preview) fältet [2]. Om du vill inkudera en inbäddad video, klicka på kryssrutan Inaktivera inline - förhandsvisningar för den här länken (Disable inline previews for this link) [3]. När du är redo att infoga videolänken i Rich Content Editor, klicka på knappen Infoga länk (Insert Link) [4].

Verifiera Länk

Kontrollera länken. Du kan se länken lysa gult i det ögonblick den är införd för att sedan blir blå, vilket indikerar att det är en länk.

Spara ändringar

Spara ändringar

Klicka på knappen Spara (Save) för att spara eventuella ändringar i inlägget som gjorts i Rich Content Editor.

Obs: När Rich Content Editor används i uppgifter, diskussioner, sidor och quizzes har du alternativet att Spara & publicera. Vid användning av Rich Content Editor på sidorna för kursplan och diskussioner, kan Spara-knappen visas som "Uppdatera kursplan" eller "Skicka svar".

Se Video

Se Video

Du kan visa YouTube-videon genom att klicka på länken, som öppnas i ett nytt fönster.