Canvas-guider (sv)Student Guide Rich Content EditorHur spelar jag in en video genom att använda Rich Content Editor som instruktör?

Hur spelar jag in en video genom att använda Rich Content Editor som instruktör?

Du kan använda Rich Content Editor för att spela in en video. Du kan spela in media i vilken längd som helst, men kortare videor rekommenderas. Om videon är längre än 15 minuter kan du vilja överväga att spela in och ladda upp genom en extern leverantör. Längre medialängder kräver längre renderingstid och kan avbrytas utan en stabil uppkoppling.

Rich Content Editorn används till funktioner som stödjer redaktören (yttranden, uppdrag, diskussioner, sidor, frågesporter, eller kursplan).

Canvas video stödjer även bildtexter. När du spelat in och sparat en video, lär dig hur du kan lägga till bildtexter till videon.

Öppna Rich Content Editor

Öppna Rich Content Editor

Öppna Rich Content Editor för att använda någon av Canvas funktioner som stöder Editor.

Öppna kommentarverktyget för media

För att öppna mediakommentarverktyget ,klicka på ikonen Videoklipp (Video Clip).

Tillåt tillgång till Adobe Flash Player

Tillåt tillgång till Adobe Flash Player

För att ge Adobe Flash Player tillgång till datorns kamera och mikrofon, klicka på Tillåt (Allow).

Välj inställningar

Välj inställningar

Du kan öppna inställningarna för Flash Player för att välja specifika alternativ för din videoinspelning.

Om du vill öppna inställningarna, högerklicka (PC-användare) eller Ctrl-klicka (Mac-användare) var som helst i mediafönstret.

Modifiera inställningar

Modifiera inställningar

Du kan välja bland Flash Players inställningsflikar och välja dina sekretessinställningar [1] och lokalt lagringsgränsvärde [2] på din lokala dator. Du kan också välja en specifik mikrofon [3] eller kamera [4] genom att använda rullgardinsmenyn, om din dator har fler än ett alternativ.

Välj videoinspelningsalternativ

Välj Videoinspelningsalternativ

För att börja spela in video, klicka på Webcam-ikonen.

Starta inspelning

Starta Inspelning

Klicka för att börja spela in en videofil.

Stoppa inspelning

Stoppa Inspelning

Tiden [1] och volymnivån [2] i din inspelning kommer kontinuerligt att uppdateras när du spelar in. Klicka var som helst för att stoppa inspelningen.

Titta på inspelning

Titta på Inspelning

Inspelningen kommer att spelas upp automatiskt. Klicka på Spara (Save) för att spara din video [1]. Klicka på Record [2] för att åter spela in videomeddelande.

Se video

Se Video

Din video kommer automatiskt införas i Rich Content Editor.

Spara ändringar

Spara ändringar

För att spara eventuella ändringar i inlägget som gjorts i Rich Content Editor, klicka på knappen Spara  (Save).

Obs: När du använder Rich Content Editor i Uppdrag, Diskussioner, Sidor, och Frågesporter, har du möjlighet att spara och publicera. När du använder Rich Content Editor i Kursplanen och på Diskussionssidor, kan knappen Spara  (Save) visas som "Uppdaterar kursplan" eller "Skicka svar".

Se media

Se Media

Du kan visa videofilen genom att klicka på ikonen Förhandsgranskning (Preview).