Canvas-guider (sv)Student Guide InnehållsredigerareHur spelar jag in ljud med Rich Content Editor som en instruktör?

Hur spelar jag in ljud med Rich Content Editor som en instruktör?

Du kan använda Rich Content Editor för att spela in ljud. Rich Content Editor används till funktioner som stödjer den (Meddelanden, Uppdrag, Diskussioner, Sidor, Quiz, eller Kursplan).

Öppna Rich Content Editor

Öppna Rich Content Editor

Öppna Rich Content Editor genom att använda en av Canvas funktioner som stöder redigeraren.

Öppna verktyget för mediakommentar

Öppna verktyget för mediakommentar

Klicka på ikonen Videoklipp (Video Clip) för att öppna Mediakommentarverktyget.

Tillåt tillgång till Adobe Flash Player

Tillåt tillgång till Adobe Flash Player

Klicka på Tillåt (Allow) för att ge Adobe Flash Player tillgång till datorns kamera och mikrofon.

Välj inställningar

Välj inställningar

Du kan öppna inställningarna för Flash Player för att välja specifika alternativ för ljudinspelningen.

Om du vill öppna inställningarna, högerklicka (PC-användare) eller Ctrl-klicka (Mac-användare) var som helst i mediafönstret.

Modifiera inställningar

Modifiera inställningar

Du kan välja bland Flash Players inställningsflikar och välja dina sekretessinställningar [1] och lokalt lagringsgränsvärde [2] på din lokala dator. Du kan också välja en specifik mikrofon [3] genom att använda rullgardinsmenyn, om din dator innehåller mer än ett alternativ.

Välj alternativ för ljudinspelning

Välj alternativ för ljudinspelning

Klicka på ikonen Mikrofon (Microphone) för att börja spela in ljud.

Starta Inspelning

Starta Inspelning

Klicka för att starta inspelning i ljudfil.

Stoppa Inspelning

Stoppa Inspelning

Tiden [1] och volymnivån [2] i din inspelning kommer kontinuerligt att uppdateras när du spelar in. Klicka var som helst för att stoppa inspelningen.

Titta på Inspelning

Titta på Inspelning

Inspelningen kommer att spelas upp automatiskt. Klicka på Spara (Save) för att spara din ljudinspelning [1]. Klicka på Spela in (Record) [2] för att åter spela in ljudmeddelande.

Se Inspelning

Se Inspelning

Din ljudinspelning kommer automatiskt bli infogas i the Rich Content Editor.

Spara ändringar

Spara ändringar

Klicka på knappen Spara (Save) för att spara eventuella ändringar i inlägget som gjorts i Rich Content Editor.

Obs: När Rich Content Editor används i uppgifter, diskussioner, sidor och quizzes har du alternativet att Spara & publicera. Vid användning av Rich Content Editor på sidorna för kursplan och diskussioner, kan Spara-knappen visas som "Uppdatera kursplan" eller "Skicka svar".

Se Media

Se Media

Du kan lyssna på ljudfilen genom att klicka på förhandsgranskningsikonen.