Canvas-guider (sv)Student Guide UppgifterHur laddar jag upp en fil från Google Drive som uppgiftsinlämning i Canvas?

Hur laddar jag upp en fil från Google Drive som uppgiftsinlämning i Canvas?

Om din institution har aktiverat Google Dokument eller Google Drive som en inlämningstyp kan du ladda upp en fil från Google Drive för en uppgift. Till skillnad från andra uppgiftsinlämningar laddas inte filer från Google Drive upp till dina användarfiler i Canvas.

Canvas accepterar Google Doc, Google Sheet och Google Slide-filer. Du kan också ladda upp Word- (. Doc /. Doc), Excel (.xls / .xlsx), PowerPoint- (.ppt / .pptx) och PDF-filer som inte konverterats till Google Docs-format.

Anteckningar:

  • Om fliken Google Docs eller Google Drive inte är tillgänglig i din inlämning har din institution inte aktiverat den här funktionen.
  • Om din kurs visar en länk till din Google Drive i menyn för kursnavigering har din kurs aktiverat Google Drive direkt. Annars måste du aktivera webbtjänsten Google Drive i din användarprofil för att ladda upp Google Drive-filer.
  • I Google Drive-uppgifter kan du bara skicka in en fil för inlämningen.
  • När Google Drive-filer (dokument, ark och diabilder) laddas upp som inlämning konverteras filerna till deras Microsoft-motsvarighet och visas i inlägget som respektive Word, Excel eller PowerPoint-filer. Denna konvertering bevarar inlämningen i dess nuvarande tillstånd; ändringar som görs i filen i Google Drive uppdateras inte i inlämningen.

Öppna Uppdrag

Öppna Uppdrag

Klicka på länken Assignments (Uppgifter) i kursnavigeringen.

Välj uppgift

Välj uppgift

Klicka på uppgiftens namn.

Lämna in uppgift

Lämna in uppgift

Klicka på knappen Skicka in uppgift (Submit Assignment).

Öppna Google Doc

Öppna Google Doc

Klicka på fliken Google Doc eller Google Drive.  

Obs: Om Google Doc- eller Google Drive-fliken inte är tillgänglig har inte din institution aktiverat den här funktionen.

Lämna in uppgift

Lämna in uppgift

Google Drive kan visa en lista med alla tillåtna filtyper. Klicka på filens namn [1], klika sedan på knappen Skicka in uppgift (Submit Assignment) [2].

Visa inlämningsavisering

Visa inlämningsavisering

När du har lämnat in din uppgift visar Canvas ett meddelande om att din inlämnade uppgift behandlas. Du kan lämna inlämningssidan utan att störa uppladdningen av filen. Du kommer även att få en e-postavisering när din inlämnade uppgift har behandlats.

Du kan ta bort aviseringen genom att klicka på knappen OK.

Visa inlämning

Visa inlämning

Visa bekräftelse på inlämning av uppgift.

Visa ikonerna Laddar upp och Misslyckade inlämningar

Visa ikonerna Laddar upp och Misslyckade inlämningar

Om din inlämning har köats för uppladdning visas en uppladdningsikon [1]. Den här ikonen visas även för din instruktör om de försöker komma åt uppgiften innan den har laddats upp.

Om din uppladdning misslyckades visas en ikon för misslyckad uppladdning [2]. Klicka på länken för misslyckad nedladdning för att se felet.