Canvas-guider (sv)Student Guide DiskussionerHur ser jag rubriken för min betygsatta diskussion?

Hur ser jag rubriken för min betygsatta diskussion?

Din instruktör kan inkludera en rubrik som en del av en betygsatt diskussion. Rubriken är en uppsättning kriterier som din instruktör kommer använda för att betygsätta din diskussion. Innan du lämnar in din diskussion kan du använda rubriken för att utvärdera ditt eget arbete och se till att din diskussion uppfyller din instruktörs krav.

Obs: Det är inte alla betygsatta diskussioner som kan innehålla en rubrik.

Öppna Diskussioner

Öppna Diskussioner

Klicka på länken Diskussioner (Discussions) i kursnavigationen.

Öppna Diskussion

Klicka på namnet för den betygsatta diskussionen.

Visa rubrik

Visa rubrik

Klicka på alternativ ikonen [1] och välj knappen för att visa rubrik [2].

Obs: Om knappen Visa rubrik (Show Rubric) inte visas finns det ingen rubrik för din diskussion.

Se Rubrik

Se Rubrik

Se rubriken för den betygsatta diskussionen.

Rubriken inkluderar kriterium [1], bedömning [2] och värden för full poäng [3]. Ett rubrikkriterium kan inkludera upp till fem olika bedömningar och individuella poängvärden.

Visa rubrikdetaljer

Om ett kriterium innehåller en längre beskrivning med fler detaljer, klicka på länken Se längre beskrivning.

Rubriken kan även innehålla ett resultat som är associerat med kursen [2]. Resultaten identifieras med en liten flagga och används för att bedöma inlärningen i en kurs. Resultaten visar även tröskelresultatet, eller det antal poäng du måste uppnå. Din instruktör kan låta dig se resultaten i betygen för kursen.