Canvas-guider (Swedish)Canvas-guiderStudent Guide WebbtjänsterHur ansluter jag till webbtjänster utanför Canvas som student?

Hur ansluter jag till webbtjänster utanför Canvas som student?

Canvas är integrerat med ett antal tredjeparts-webbtjänster. De flesta av dessa tjänster kan konfigureras från sidan användarinställningar.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I global navigation, klicka på länken Konto (Account) [1], klicka sedan på länken Inställningar (Settings) [2].

Länka Tjänster till Profil

När du registrerar andra webbtjänster med Canvas, kan du integrera ditt konto med tjänster du redan använder. Var och en av dessa tjänster genererar också en kontaktmetod för andra människor i din kurs eller grupp.

Om Profiler är aktiverat för ditt konto och du vill visa några av dina registrerade webbtjänster på din profilsida,0 klicka på (Låt kollegor/gruppmedlemmar...) Let fellow course/group members... kryssruta. Du kan välja specifika tjänster för visning genom att redigera din profil.

Obs! Om du inte har en profilsida, har din institution inte aktiverat den här funktionen.

Anslut till Webbtjänster

Anslut till Webbtjänster

Du kan integrera Canvas med följande webbtjänster: