Canvas-guider (Swedish)Student Guide Global navigeringHur använder jag kontrollpanelen som student?

Hur använder jag kontrollpanelen som student?

Kontrollpanelen är det första du ser när du loggar in på Canvas. Dashboarden hjälper dig att se vad som händer i alla dina pågående kurser.

Du kan gå tillbaka till din användarkontrollpanel när som helst genom att klicka på dashboard-länken i global navigation.

Öppna kontrollpanelen

Öppna kontrollpanelen

I global navigering, klicka på länken Kontrollpanel (Dashboard).

Se kontrollpanelen

Se kontrollpanelen

Kontrollpanelen är din startsida i Canvas. Beroende på din institution, kan din instrumentpanel som standard ha en till tre vyer: Kortvy, Listvy eller Vy över senaste aktivitet.

  • Kortvy: visar kurskort för snabb åtkomst till alla dina favoritkurser (samma kurser visas i länken Kurser från menyn Global navigering)
  • Listvy: visar alla kursens att-göra-objekt i en dagordningsvy
  • Vy över senaste aktivitet: visar all den senaste aktiviteten för alla kurser

Se globala meddelanden

Se globala meddelanden

Din kontrollpanel kan även innefatta globala meddelanden, som är meddelanden som skapats av institutionen. För att ta bort meddelandet från kontrollpanelen, klicka på ta bort ikonen.

Se avvisade meddelanden

Se avvisade meddelanden

Om du avvisar ett globalt meddelande kan du se detta på sidan Globala meddelanden (Global Announcements).

Ändra kontrollpanelens vy

Ändra kontrollpanelens vy

Om du vill ändra din kontrollpanelsvy klickar du på meny inställningar (Options) och väljer ditt önskade visningsalternativ.