Canvas-guider (Swedish)Canvas-guiderStudent Guide Global navigeringHur ser jag mina favoritkurser i instrumentpanelen kortvy som en elev?

Hur ser jag mina favoritkurser i instrumentpanelen kortvy som en elev?

Instrumentpanelen Kortvy visar kurskort för alla dina aktiva favoritkurser. Kurskort (Course Cards) kan hjälpa dig att organisera dina kurser genom att lägga till ett smeknamn eller anpassa färgen som synkroniseras med den färg som visas för kursen i kalendern. Beroende på din institutions inställningar kan kortvyn vara din standardöversikt.

Instrumentpanelen Kortvy inkluderar också instrumentpanelens marginallist, som innefattar objekt i din att-göra-lista och innefattar en länk till sidan globala bedömningar.

Du kan ändra din instrumentpanel-vy när som helst med ikonen instrumentpanelval.

Favoritkurser tas bort från instrumentpanelens kortvy när ursen avslutats. Avslutade kurser som tidigare var favoriter visas fortfarande som favoriter i Kurslistan.

Visa kurskorten

Visa kurskorten

Som standard läggs aktiva kurser till automatiskt av Canvas och visar upp till 20 kurser.

Kurserna i kontrollpanelen är i alfabetiskt ordning efter kursnamn och din roll i kursen; smeknamn och kurskoder gäller inte för kursordning. Kurser med instruktörsroller listas först, följt av lärarassistentroller och studentroller.  

Anteckningar: Om du vill ta bort standard kurskort-inställningen kan du anpassa kurslistan och manuellt välj dina favoritkurser att visas i menyn. När du favoriserar minst en kurs visas endast favoriserade kurser i menyn. Canvas fortsätter även automatiskt att favorisera nya, publicerade kursregistreringar.

Se Kortdetaljer

Se Kortdetaljer

Kurskort visar en överblick av kursinformationen vilket inkluderar kursnamn, kurskod och termin [1].

Varje kort kan innehålla upp till fyra flikar [2] som representerar de fyra huvudfunktionerna Canvas har för studentaktiviteter. Meddelanden, Uppdrag, Diskussioner och Filer. Dessa flikar avspeglar visning och ordning i Kursnavigation. T.ex. om en instruktör döljer meddelanden länken kommer inte meddelanden fliken vara synlig i kurskortet.

En Oläst-ikon på fliken diskussioner eller meddelanden indikerar att det är nya diskussioner eller meddelanden i kursen [3]. Siffran på ikonen visar antalet nya objekt.

Skapa smeknamn

Skapa smeknamn

Om en av dina kurser innehåller ett långt eller förvirrande namn kan du skapa ett smeknamn för din kurs. De flesta kurser skapas med hjälp av Student Information Systems (SIS) som genererar kursnamn baserade på villkor, avdelningar och sektionsnummer, och kurser med liknande namn kan vara svåra att särskilja.

Kursens smeknamn visas i kontrollpanelen, kursnavigationsmenyn, kursens breadcrumbs och aviserings-email.

Ett smeknamn på kursen påverkar inte kursnamnet på konto- eller kursnivå. Det ändrar bara kursens namn för den enskilda användaren som skapade smeknamnet.

Om du behöver veta kursens ursprungliga namn kan du sväva över smeknamnet och det ursprungliga namnet kommer att visas. Kurskoden påverkas inte och visas alltid på kurskortet för kursreferens.

Anteckningar: 

  • Den här funktionen gäller för närvarande inte den globala betygsidan och sidoelement för meny som till exempel Att-Göra-listan.
  • Kurssmeknamn har en teckenbegränsning på 59 tecken.

Hantera smeknamn

Hantera smeknamn

För att lägga till ett smeknamn, klicka på Fler-alternativ ikonen [1], skriv sedan namnet i fältet för smeknamn [2]. Klicka på knappen Tillämpa (Apply) [3].

För att ta bort ett smeknamn, öppna kortalternativen och ta bort smeknamnet. Smeknamnsfältet kommer att visa det ursprungliga namnet på kursen.

Ändra kursfärg

Ändra kursfärg

Kurskort (Course Cards) kan hjälpa dig att organisera dina kurser genom att anpassa färgen som synkroniseras med den färg som visas för kursen i kalendern. För att ändra färgen klickar du på kortets Fler-alternativ ikon [1], välj sedan en ny färg. Markeringen anger den valda färgen [2] och hex-färgkoden visas i textfältet [3]. Om du vill använda en färg som inte visas i fönstret kan du ange färgens hex-kod direkt i textfältet. I hex-fältet visas en varningsikon om hex-koden inte är giltig. Ingen variation av vit accepteras som kursfärg.

Klicka på knappen Tillämpa (Apply) [4]. 

Obs! Om du ändrar färgen för en kurs i kalendern uppdateras även översikten med den nya färgen.

Flytta kurskort

Ordna om kurskort

Du kan även flytta ett kurskort till en annan plats i översikten eller ta bort ett kort från översikten. Klicka på menyn Alternativ [1] och välj sedan fliken Flytta [2]. Beroende på det befintliga kortets placering, kan du flytta kortet högst upp på instrumentpanelen, framför eller bakom ett specifikt kort ellre längst ner på instrumentpanelen [3].

När ett instrumentpanel-kort har ordnats om, visas nya kurser som lagts till instrumentpanelen alltid i slutet av alla kurser.

Klicka på alternativet Ta bort favorit (Unfavorite) om du vill ta bort kurskortet från översikten [4].

Obs! Alternativet Ta bort favorit visas endast om du tidigare ställt in favoritkurser.

Dra och släpp kurskort

Dra och släpp kurskort

Du kan också manuellt dra och släppa ett kurskort till en annan plats i instrumentpanelen. Klicka på kurskortet och dra det till önskad plats.

Visa färgöverdrag

Visa färgöverdrag

Vissa kurser kan innehålla en bild för kursen bakom kursfärgen [1]. Som standard innehåller kurskort med en bild ett färgöverdrag. För att ta bort färgöverdraget från alla kurskort som innehåller enbild, klickar du på ikonen Alternativ (Options) [2] och avmarkeerar alternativet Färgöverdrag (Color Overlay) [3].

Ta bort färgöverdrag

Ta bort färgöverdrag

När färgöverdraget tas bort kommer kursens färg visas som en cirkel bakom kortets ikon för Fler alternativ (More Options).