Canvas-guider (sv)Student Guide Profil och Användar InställningarHur ställer jag in mina aviseringinställningar i Canvas som student?

Hur ställer jag in mina aviseringinställningar i Canvas som student?

Canvas innehåller en uppsättning standardaviseringsinställningar för dina kurser. Men du kan ändra standardinställningarna genom att göra dina egna aviseringsinställningar. Dessa inställningar gäller enbart dig; de används för att kontrollera hur kursuppdateringarna skickas till användarna. Om du vill veta mer om varje meddelande, standardinställningar och vad som utlöser aviseringar, se Canvas Notifications PDF.

Aviseringarna skickas som en av fyra leveranstyper: skicka direkt, daglig summering, veckovis summering, eller skicka inte. Om du ändrar en inställning sker ändringen direkt på ditt konto.

Aviseringsinställningarna gäller alla kurser som du observerar; du kan inte ändra inställningar för varje individuell kurs.

Du kanske kan svara direkt på e-postmeddelanden utanför Canvas. Svar uppdateras i Canvas Inbox. Observera att bilagor som läggs till som en del av ett externt svar inte ingår i meddelandet som visas i Canvas.

Anteckningar:

  • Meddelanden skickas till Canvas-kontaktmetoder som anges i ditt konto. Du kan inte få meddelanden om dina kontaktmetoder inte är bekräftade. Om du inte tar emot Canvas meddelanden, vänligen bekräfta dina Canvas-kontaktmetoder.
  • Canvas Student app stödjer inställningar av aviseringspreferenser. Inställning av preferenser i appen kommer att åsidosätta inställningar i webbläsarversionen av Canvas, och dagliga och veckovisa preferenser stöds inte.

Öppna aviseringar

Öppna aviseringar

I global navigation, klicka på länken Konto (Account) [1], och klicka sedan på länken Aviseringar (Notifications) [2].

Ställ in aviseringspreferenser

Varje anmälan är inställd på en standardinställning . För att ändra en anmälan om en kontaktmetod , lokalisera anmälan och klicka på ikonen för önskad leverans typ.

Om du vill ta emot meddelanden direkt klickar du på bockikonen [1]. Dessa meddelanden kan försenas med upp till en timme om en instruktör gör ytterligare ändringar, vilket förhindrar att du spammas av flera meddelanden på kort tid.

Om du vill ta emot meddelanden varje dag klickar du på klockikonen [2].

Om du vill ta emot meddelanden veckovis klickar du på kalenderikonen [3]. Datum och tid för din vecka meddelanden publiceras längst ner på sidan meddelanden.

Om du inte vill ta emot ett meddelande klickar du på borttagningsikonen [4].

Anteckningar:

  • Varje aviseringspreferens kommer automatiskt att gälla för alla dina kurser. De kan inte ställas in individuellt.
  • Twitter- och SMS-aviseringsinställningar stöder inte alternativen dagliga eller veckovisa sammanfattningar.
  • Oregistrerade kontaktmetoder visas i aviseringsinställningarna men kommer inte att ta emot aviseringar förrän du bekräftar registreringen.

Se aviseringsinformation

Se aviseringsinformation

Om du vill se informationen för en avisering ska du hovra över aviseringsnamnet.

Visa sekretesspolicy

Visa sekretesspolicy

Om du har angett en aviseringspreferens för en e-postadress som ligger utanför din institution kan du få en sekretessvarning. Du kan stänga varningen genom att klicka på knappen OK . När varningen har visats visas den inte igen.

Ställ in push-aviseringar

Om du har aktiverat push-aviseringar i Canvas Student-appen kan du hantera dina inställningar i kolumnen Push-aviseringar. Observera att push-aviseringar skickas till din mobilenhet omedelbart eller inte alls. Alternativet för dagliga och veckovisa meddelanden stöds inte.  

Dessutom kommer inställningarna i appen att åsidosätta inställningar som anges på aviseringssidan.

Ange textmeddelanden

Du kan konfigurera din mobiltelefon som kontaktmetod för att få meddelanden som textmeddelanden (SMS).

På Android-enheter visas textmeddelanden från notifications@instructure.com. På IOS-enheter visas textmeddelanden från områdeskod som slutar med 10 (till exempel 210 eller 410).

Aviseringsrubriker identifierar kursen och typen av meddelande-aviseringar. Alla meddelanden innehåller minst ett textmeddelande. Du kan inte svara på aviseringar för textmeddelanden.