Canvas-guider (sv)Observatör Guide IntroduktionHur länkar jag en student till mitt användarkonto som observatör?

Hur länkar jag en student till mitt användarkonto som observatör?

Om du registrerat dig för ett Canvas-konto som förälder, kan du lägga till studenter att observera i samma institution. Dessutom, om en institution skapat ett observatörskonto länkat till en student åt dig, kan du lägga till studenter att observera.

För att länka dig själv till en student, måste du ange en studentspecifik parkopplingskod. Parkopplingskoder är skiftlägeskänsliga och är giltiga i sju dagar. Studenter kan generera parkopplingskoder från sina användarinställningar. Beroende på institutionens behörigheter kan administratörer och instruktörer generera parkopplingskoder. För mer information om parkopplingskoder, se pdf om Parkopplingskoder - Vanliga frågor.

Anmärkningar:

  • Du kan inte lägga till studenter vars konton inte är i din samma institution (Canvas URL). För att observera studenter på en annan institution, måste du registrera dig för ett konto med den institutionens Canvas-URL.
  • Om du inte kan gå till en students alla kurser, är valet att länka till fler studenter inte tillgängligt för dig.
  • När du har länkat till en student från observatörssidan, kan du inte ta bort studenten. För att ta bort en student, kontakta studentens instruktör.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I global navigation, klicka på länken Konto (Account) [1], klicka sedan på länken Inställningar (Settings) [2].

Öppna observerar

Öppna observerar

I kontonavigeringen, klicka på länken Observerar .

Lägg till student

Lägg till student

Ange parkopplingskoden i fältet Studentparkopplingskod [1] och klicka på knappen Lägg till student [2].

Se student

Se student

Se den parkopplade studenten