Canvas-guider (sv)Observatör Guide Profiler och användarinställningarHur lägger jag till kontaktmetoder för att få Canvas-meddelanden som observatör?

Hur lägger jag till kontaktmetoder för att få Canvas-meddelanden som observatör?

I Canvas kan du lägga till kontaktmetoder för att ta emot aviseringar. Kontaktmetoder låter dig välja hur du vill bli underrättad när olika händelser inträffar inom en kurs. Aviseringar tillämpas på alla kurser i Canvas. Canvas har stöd för aviseringar via e-post, SMS, Slack och olika webbtjänster.

När  du lägger till kontaktmetoder kan du ställa in dina egna aviseringsinställningar för att välja hur ofta du vill bli underrättad om kurshändelser.

Obs! SMS-aviseringar finns endast tillgängligt för aviseringstyperna Meddelanden och Bedömning.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I global navigation, klicka på länken Konto (Account) [1] sedan länken Inställningar (Settings) [2].

Lägg till kontaktmetoder

Lägg till kontaktmetoder

I sidofältet för kontaktmetoder visar ditt konto standardadressen för e-post som är kopplad till ditt konto, om det finns en sådan. Men om du vill lägga till ytterligare en e-postadress, klicka på länken Lägg till e-postadress [1].

Om du har flera Canvas-konton visas ikonen Lägg till (Add) [2], som gör att du kan sammanfoga adressen med andra Canvas-konton som använder samma e-postadress.

Om du vill lägga till sms-textmeddelanden som kontaktmetod klickar du på länken Lägg till kontaktmetod (Add Contact Method) [3].

Visa kommunikationsvarningar

Visa kommunikationsvarningar

Canvas skickar  inte meddelanden till kommunikationskanaler som har kommit tillbaka, vilket innebär att kanalen inte längre kan försöka generera eller skicka en  avisering. Dessa återsändningar kan uppstå från ogiltiga adresser (orsakade av adresstyp, ändrade adresser etc.) eller blockerade servrar.

I Användarinställningar kan Canvas visa följande ikoner för att ange en kontaktmetods status:

  • Varning [1]: anger en icke fungerande kontaktmetod. För att rätta till felet kan du ta bort och sedan lägga till kontaktmetoden i din profil.
  • Markering [2]: meddelar dig om en obekräftad e-postadress.

Om du vill ta bort en kontaktmetod klickar du på ikonen Ta bort (Delete) [3].

Länka till webbtjänster

Web Services-delen på din inställningssida är indelad i två kolumner. Tjänster du redan har registrerat, till exempel sektionen kontaktmetoder i dina inställningar eller genom kurssamarbeten och uppgifter, visas i den vänstra kolumnen under rubriken Registrerade tjänster [1]. Övriga tjänster som är tillgängliga för registrering visas i den högra kolumnen under rubriken Övriga tjänster [2].

Lär dig hur du lägger till webbtjänster i Canvas.

Se godkända integrationer

Se godkända integrationer

När du tillåter tredjepartsintegrationer att komma åt ditt konto visas sektionen Godkända integreringar och visar de behöriga integrationerna. Varje integration visar appens namn, syftet (om det noterats), det datum som appen senast användes, det datum som appen löper ut och en länk för att visa ytterligare detaljer.