Canvas-guider (sv)Observatör Guide Profiler och användarinställningarHur ändrar jag språkpreferens i mitt användarkonto som observatör?

Hur ändrar jag språkpreferens i mitt användarkonto som observatör?

Engelska är Canvas standardspråk, men du kan välja att visa Canvas gränssnitt på ett annat språk.

Obs! Instruktörer har möjligheten att ändra språkinställningar för sina kurser. Om du observerar en student i en kurs där instruktören har gjort denna ändring (oftast för en kurs i främmande språk), kommer kursspråket att åsidosätta språket i dina användarinställningar.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I global navigation, klicka på länken Konto (Account) [1], klicka sedan på länken Inställningar (Settings) [2].

Ändra inställningar

Ändra inställningar

Klicka knappen Redigera Inställningar (Edit Settings).

Välj språk

Välj språk

Välj önskat språk i rullgardinsmenyn för språk.

Uppdatera inställningar

Uppdatera inställningar

Klicka på knappen Uppdatera Inställningar (Update Settings).

Visa önskat språk

Visa Canvas på önskat språk.