Canvas-guider (sv)Observatör Guide SidorHur redigerar jag en kurssida som observatör?

Hur redigerar jag en kurssida som observatör?

Om en instruktör låter observatörer redigera kurssidor, kan du redigera en sida i en kurs.

Öppna kurs

Öppna kurs

Klicka på länken Kurser (Courses) i globala navigationen, [1], och klicka sedan på namnet på kursen [2].

Öppna Sidor

Öppna Sidor

I kursnavigeringen, klicka länken Sidor (Pages).

Se Sidor

Se Sidor

Sidor är designade för att öppna hemsidan för kursen, om en hemsida är vald. Klicka på knappen Se Alla Sidor (View All Pages) för att välja en sida ifrån Sidoindex.

Välj sida

Klicka på sidans rubrik som du vill redigera.

Redigera sida

Redigera sida

Klicka på knappen Redigera (Edit).

Anteckningar: Du kommer endast att se Redigera-knappen om du har tillstånd att redigera sidan.

Redigera innehåll

Redigera innehåll på sidan med Innehållsväljaren (Content Selector) [1]. Du kan också redigera innehållet med Rich Content Editor (innehållsredigeraren) [2] eller växla till HTML-vy för att redigera [3].

Anteckningar: Beroende på din kurskonfiguration, kanske fliken Filer inte visas i Innehållsväljaren.

Spara ändringar

Spara ändringar

Du kan meddela användare att innehåll har ändrats genom att markera kryssrutan Meddela användare att detta innehåll har ändrats [1]. Klicka på knappen Save (Spara) [2].

Se Sidan

Se Sidan

Visa dina ändringar.