Canvas-guider (sv)Observatör Guide Profiler och användarinställningarHur konfigurerar jag aviseringsinställningar i Canvas som observatör?

Hur konfigurerar jag aviseringsinställningar i Canvas som observatör?

Canvas innehåller en uppsättning standardinställningar för aviseringar du kan ta emot för de kurser to observerar. Aviseringar skickas till Canvas kontaktmetoder på det sätt du angett i inställningarna för ditt användarkonto. Men du kan ändra standardinställningarna genom att göra dina egna aviseringsinställningar. Dessa inställningar gäller endast dig. De reglerar inte hur kursuppdateringar skickas till studenter som du observerar.

Vissa aviseringar gäller inte för observatörsrollen. Om du vill veta mer om varje meddelande, standardinställningar och vad som utlöser aviseringar, se Canvas Notifications PDF.

Aviseringarna skickas som en av fyra leveranstyper: skicka direkt, daglig summering, veckovis summering, eller skicka inte. Om du ändrar en inställning sker ändringen direkt på ditt konto.

Inställningar för aviseringar gäller för alla kurser du observerar. Du kan inte ändra inställningar för enskilda kurser.

Du kan svara på e-postaviseringar utanför Canvas och få ditt svar att visas i Konversationer. Men notera att bilagor som bifogas med ett externt svar inte inkluderas i meddelandet som visas i Canvas inkorg.

Öppna aviseringar

Öppna aviseringar

I global navigation, klicka på länken Konto (Account) [1], och klicka sedan på länken Aviseringar (Notifications) [2].

Ställ in aviseringspreferenser

Du kan välja att visa en observerad students namn i en avisering. Markera kryssrutan Show name of observed students in notifications (Visa namn på observerade studenter i aviseringar) [1]. För tillfället inkluderas namn på observerade studenter i aviseringar om omdömesuppdateringar.

Varje anmälan är inställd på en standardinställning . För att ändra en anmälan om en kontaktmetod , lokalisera anmälan och klicka på ikonen för önskad leverans typ.

För att ta emot en anmälan direkt, klicka på ikonmarkeringen [1]. Dessa meddelanden kan försenas med upp till en timme om en instruktör gör ytterligare ändringar, vilket förhindrar att du spammas av flera meddelanden på kort tid.

För att få en daglig anmälan klicka på klockikonen [2].

För att ta emot veckovisa aviseringar, klicka på kalenderikonen [3]. Datum och tid för din vecka meddelanden publiceras längst ner på sidan meddelanden.

Om du inte vill ta emot en aviseringar, klicka på ikonen Ta bort [4].

Anteckningar:

  • Varje aviseringspreferens kommer automatiskt att gälla för alla dina kurser. De kan inte ställas in individuellt.
  • Twitter- och SMS-aviseringsinställningar stöder inte alternativen dagliga eller veckovisa sammanfattningar.
  • Oregistrerade kontaktmetoder visas i aviseringsinställningarna men kommer inte att ta emot aviseringar förrän du bekräftar registreringen.

Se aviseringsinformation

Se aviseringsinformation

Om du vill se informationen för en avisering ska du hovra över aviseringsnamnet.

Visa sekretesspolicy

Visa sekretesspolicy

Om du har angett en aviseringspreferens för en e-postadress som ligger utanför din institution kan du få en sekretessvarning. Du kan stänga varningen genom att klicka på OK-knappen. När varningen har visats visas den inte igen.