Vad är kalendern?

En av utmaningarna som både studenter och instruktörer ställas inför är att spåra alla uppgifter som planeras under terminen. Instruktörer undervisar i flera kurser och studenter får undervisning i flera kurser. Varje kurs har sin egen tidslinje för när saker och ting ska genomföras. Kalendern hjälper alla att följa tidsschemat och vara uppdaterade.

Kalendern i Canvas är en global funktion vilket innebär att användare kan se alla kursuppgifter och händelser på ett ställe. Kalendrar kan filtreras genom att välja eller avmarkera kurser i marginallisten.

För att hjälpa till att hantera användarkalendrar, kommer kurser som anpassats i kursernas rullgardinsmeny som en favoritkurs alltid att listas högst upp i användarens kalenderlista i kalenderns marginallist. Som standard visar Kalendern högst 10 kurskalendrar. För att öka antalet kurskalendrar som kan visas för användare i ditt Canvas-konto måste du kontakta din CSM-chef (Customer Support Manager).

Lärar-/instruktörsvy

Kalendern används för att påminna studenter om betygsatta uppgifter med specifika förfallodatum. För att ge studenter detaljerade beskrivningar av hur synkron klasstid kommer att användas, överväg att använda Sidor eller anpassa Kurshemsidan.

Kalendern synkroniseras automatiskt med andra funktioner i Canvas, som t.ex. uppgifter, kursöversikt och omdömen, så om du skapar, ändrar eller raderar en uppgifts förfallodatum i kalendern, visas den i alla de övriga och vice versa. Du kan enkelt ändra datum genom att dra och släppa uppgifter från ett datum till ett annat.

När ska jag använda kalendern som instruktör?

Som instruktör, använd kalendern för att:

  • Se och skapa aktiviteter i din kurs samt händelser och personliga påminnelser; du kan också filtrera kalendervyn för att endast se specifika kalendrar.
  • Lägg snabbt till uppgifter till en blank kurs. Fyll i informationen för dessa uppgifter senare
  • Justera uppgifternas datum som har importerats från föregående terminer. Canvas gör det enkelt att dra och släppa händelser över flera månader
  • Kopiera iCal-feed för alla dina kurser och importera den till din föredragna personliga kalender som t.ex. Google eller Outlook
  • Schemalägg möten med studenter med Schemaläggare (tillvals-funktion)

Studentvy

Studenter kan använda kalendern för att se sina kommande kurshändelser och uppgifter. De kan också skapa personliga händelser som t..ex. studiegrupper.

När ska jag använda kalendern som student?

När ska jag använda kalendern som student?

  • Visa kurskalendrar och gruppkalendrar.
  • Skapa personliga kalenderpåminnelser.
  • Filtrera kalendervyn för att endast se specifika kalendrar.
  • Kopiera iCal-feed för alla dina kurser och importera den till din föredragna personliga kalender som t.ex. Google eller Outlook