Vad är en chatt?

Med chatt-verktyget i Canvas kan studenter och lärare interagera i realtid.

Anteckningar:

  • Chattverktyget måste aktiveras för din institution innan det kan användas i Canvas-kurser. Om du är en administratör, kontakta din kundframgångschef för hjälp.
  • Chatten är inte tillgänglig när man maskerar sig.

Visa kurschatt

Chatten är ett kursverktyg som är tillgänglig för alla studenter i kursen. Chattar kan inte begränsas till specifika studenter.

Instruktörer kan använda chattverktyget för att låta studenter kontakta dem när de är online, skapa virtuella kontorstider, genomföra gruppdiskussioner eller studiesessioner.

Alla användare i kursen kan också gå till chatthistoriken.

Obs! Studenter kan inte radera chattkommentarer.