Vad är en chatt?

Med chattverktyget i Canvas kan studenter och lärare interagera i realtid.

Anteckningar:

  • Chattverktyget måste aktiveras för din institution innan det kan användas i Canvas-kurser. Om du är en administratör, kontakta din kundframgångschef för hjälp.
  • När chatten är aktiverad på kontonivå är den aktiverad som standard i alla kurser inom kontot.
  • Chatten är inte tillgänglig när man maskerar sig.
  • Safari 13.1 innehåller en uppdatering som kan orsaka problem med chattaviseringar. Du kan undvika att få problem med filer och bilder genom att inaktivera och därmed förhindra spårning mellan webbplatser i Safari när du använder Canvas.

Visa kurschatt

Visa kurschatt

Chatten är ett kursverktyg som är tillgänglig för alla studenter i kursen. Chattar kan inte begränsas till specifika studenter.

Instruktörer kan använda chattverktyget för att låta studenter kontakta dem när de är online, skapa virtuella kontorstider, genomföra gruppdiskussioner eller studiesessioner.

Alla användare i kursen kan också gå till chatthistoriken.

Obs! Studenter kan inte radera chattkommentarer.