Vad är ePortföljer?

På grund av att ePortföljer är kopplade till användarprofiler och inte till en specifik kurs, kan användare bygga ett obegränsat antal ePortföljer där de kan samla och dokumentera sina utbildningsprojekt, inlämningar, upplevelser och andra arbetsprodukter. Användare kan hålla ePortföljer privata elelr dela med andra studenter, instruktörer och/eller framtida arbetsgivare.

I Canvas, förblir ePortföljer aktiva så länge användaren är i institutionens SIS och behåller en skolinloggning. Med Canvas kan användare också exportera ePortföljer till en zipfil. ePortföljer kan ställas in så att de tillåter privat eller offentlig åtkomst.

När ska jag använda ePortföljer?

När ska jag använda ePortföljer?

Använd en ePortfölj för att:

  • Skapa en utbildningsdagbok online för reflektion.
  • Skapa en onlinesajt som kan lämnas in som en onlineuppgift
  • Visa att du uppnått kursens lärandemål.
  • Dela ditt bästa arbete från flera kurser
  • Visa upp arbete med professionell kvalitet för potentiella arbetsgivare