Vad är Vad-om-omdömen?

Med Vad-om-omdömen kan studenter räkna ut sitt sammanlagda omdöme genom att ange hypotetiska omdömen för uppgifter. Endast studenter kan gå till och se Vad-om-poäng. Läs om hur studenter använder Vad-om-poäng.

Anteckningar:

  • Om Flera betygsättningsperioder är aktiverade i din kurs och användare inte kan se totala omdömen eller om du har dolt totalt omdöme för studenter i Kursinställningar, kan studenter inte se sitt nuvarande eller sammanlagda omdöme på sidan Omdömen för studenter.
  • För närvarande kan instruktörer inte skapa hypotetiska poäng för studenter som t.ex. Vad-om-poäng. Men du kan se nuvarande och totalt antal poäng för studenter genom att se rapporten Studentinteraktioner.

Se nuvarande omdöme

Se nuvarande omdöme

Canvas arbetar alltid med beräkning av två omdömen, det nuvarande omdömet och det totala omdömet, för studenter. Det nuvarande betyget beräknas genom att lägga samman de betygsatta uppgifterna enligt deras vikt i betygsättningsschemat. Detta betyg beräknas med kryssrutan Beräkna baserat endast på betygsatta uppgifter som väljs i sidoraden.

Obs! Om du har begränsat totala omdömen i Kursinställningar, kan dina studenter inte se sitt nuvarande omdöme eller några procenttal i uppgiftsgrupper.

Visa totalt omdöme

Visa totalt omdöme

Det nuvarande omdömer beräknas genom att lägga samman de betygsatta uppgifterna enligt deras vikt i betygsättningsschemat. Om en kurs använder viktade uppgiftsgrupper, kan studenter också se hur varje uppgift viktas i kursen.

För att se det totala omdömet i kursen, kan studenter avmarkera kryssrutan Beräkna baserat endast på betygsatta uppgifter.

Obs! Om du har begränsat totala omdömen i Kursinställningar, kan dina studenter se sitt nuvarande omdöme eller procenttal i uppgiftsgrupper. Men, växling av beräknings-kryssrutan påverkar ändå individuella uppgifter, t.ex. Om en uppgiftsgrupp innehåller en släpp-regel.

Ange Vad-om-omdömen

Ange Vad-om-omdömen

Med ”Vad-om”-verktyget kan studenter räkna ut sitt sammanlagda omdöme genom att ange hypotetiska omdömen för alla uppgifter. För att testa ett annat omdöme, kan studenter klicka på ett omdöme för en uppgift och ange en poäng i poängkolumnen.