Canvas-guider (sv)Canvas grundläggande handledning Allmän informationHur fungerar terminsdatum, kursdatum och sektionsdatum i Canvas?

Hur fungerar terminsdatum, kursdatum och sektionsdatum i Canvas?

Terminsdatum, kursdatum och sektionsdatum är mycket symbiotiska. Alla flyter samman i alla aspekter av Canvas. Olika datum låter olika användare delta i kursen.

Datumhierarki inkluderar följande:

  • Sektionsdatum kan kringgå kursdatum
  • Kursdatum kan kringgå terminsdatum

 

Dessutom kan vissa kringgåenden lämna kursen öppen för deltagande.

Terminsdatum, kursdatum och sektionsdatum kan också läggas till genom SIS-importer.

I anslutning till denna lektion, för att se ett exempel på hur terminsdatum, kursdatum och sektionsdatum arbetar tillsammans, se pdf med Registreringar till Terminer, Kurser och Sektioner.

Se Terminsinformation

Terminsdatum anger en fast tidsperiod för en institution där användare kan delta i en kurs. Terminsdatum kan också användas för halvår, trimestrar eller kvartal. I detta exempel löper terminen från 2 juli till 23 december 2018.

Administratörer har kontroll över när specifika användare kan delta i kurserna. Om inte annat anges, ärver studenter datum för terminstart och terminslut, medan lärare, lärarassistenter och designers ärver en närhelst startdatum till terminens slutdatum. Närhelst innebär att dessa användarroller alltid kan gå till en kurs innan terminen börjar.

Obs!: Endast administratörer kan se sidan Terminer i Canvas. Instruktörer och studenter kan inte se sidan Terminer, så administratörer bör se till att instruktörer och studenter känner till terminsdatum för deras institution offentligt, som t.ex. Via en kurskatalog, webbplatsinlägg eller annan distributionsmetod.

Varning avseende Terminers slutdatum

Återigen, i exemplet med åtkomstdatum, ska slutdatumen vara som följer:

  • Instruktörer (lärare) [1] kan gå till kurser fram till 00:00 den 31 december 2018 (sista hela dag är den 30 december).
  • Alla andra med ett termins-slutdatum [2] kan gå till kurser fram till 00:00 den 23 december 2018 (sista hela dag är 22 december).

När en termin har avslutats, placeras associerade kurser i ett skrivskyddat (arkiverat) tillstånd. Skrivskyddad innebär att en kurs inte är tillgänglig för att skicka uppgifter, posta diskussioner, ladda upp filer, betygsättning eller någon annan åtgärdsbaserad uppgift i en kurs.

Obs!: Canvas genererar för närvarande inte en varning om terminsdatum som det gör för kursdatum.

Visa framtida inskrivningar

När en en användare läggs till en kurs, ställer terminer in standarddatum för när användare har åtkomst till kurser som tilldelats till den terminen. Åtkomst relaterar till publicerade kurser.

Om en kurs är opublicerad eller inte inkluderar en länk [1], kan studenter inte ha åtkomst till något kursinnehåll förrän den terminens startdatum.

Om en kurs är publicerad [2], kan studenter se innehåll före terminsstart. Men de kan inte delta helt i kursen, som t.ex. Att lämna in en uppgift eller bidra till ett diskussionsämne. På terminens startdatum, kan studenter delta helt i kursen.

Vissa institutioner kan välja att publicera sina kurser på samma dag som terminens startdatum, så tidigare åtkomst till kursinnehåll är inte ett problem. Men vissa föredrar att låta instruktörer publicera sina egna kurser före terminens startdatum och begränsa åtkomst för en student till kurser helt innan kursen börjar. Studenter kan också begränsas från att kunna se en kurs efter att den har avslutats.

Se kursdatum

Se kursdatum

Kursdatum blir som standard terminsdatum. Men kursdatum kan ställas in till att kringgå terminsdatum eller komplettera terminsdatumen. Både administratörer och instruktörer kan hantera dessa datum.

I start- och slutdatum [1], kan kursdatum ställas in inom eller överskrida den senaste terminen. Att lägga till ett start- eller slutdatum lägger till eller tar bort kursen till elelr från instrumentpanelen Kortvy (om kursen är markerad som favorit) och studenter kan fortfarande delta i kursen genom att gå till sin Kurslista fram till terminens slut.

För att kringgå terminsdatumen, välj kryssrutan Studenter kan endast delta i kurs mellan dessa datum [2]. Denna kryssruta säkerställer att studenter endast kan delta i kursen mellan de angivna datumen. Utöver dessa datum, är kursen i skrivskyddat läge för studenter och observatörer.

Om terminsdatum t.ex. Var 31 augusti till 20 december, skulle instruktören kunna ställa in åtkomst till kursen en vecka senare och avsluta kursen en vecka tidigare. Genom att korta ner kursens slutdatum och välja kryssrutan Studentdeltagande, kommer studenter endast att har skrivskyddad åtkomst till kursen före och efter dessa datum. Instruktören kan fortfarande hantera kursinnehåll och omdömen innan terminens slutdatum har satts för instruktörer.

Obs!: Om kryssrutan Studentdeltagande inte väljs, kommer ett kringgående av en kurs inte att skapas. Studenter kan delta i kursen före och efter start- och slutdatum och deltagande kommer alltid att fastställas av terminsdatumen. Men kursdatumen kommer fortfarande att användas för att fastställa placering i en students Kurslista 8tidigare, nuvarande eller framtida registrering).

Se Sektionsdatum

Se Sektioner

Sektionsdatumen är de mest rörliga. Sektioner kan flyttas från termin till termin eller från kurs till kurs. Om sektionsregistreringar behöver flyttas, som t.ex. för att korslista en sektion till en annan kurs, ska kursregistreringar flyttas.

Sektionsdatum är som standard kursdatum, såvida du inte ställer in datum för kringgående av sektion.

Sektioner kan ha olika start- och slutdatum. Sektion 2 kan till exempel ställas in med ett startdatum 26 september 2018 och ett slutdatum 14 december 2018. Sektioner in samma kurs kan dela kursmaterial och ha olika förfallodatum.