Canvas-guider (sv)Canvas grundläggande handledning Mobila funktionerHur får jag åtkomst till Canvas umed en mobilwebbläsare på min iOS-enhet?

Hur får jag åtkomst till Canvas umed en mobilwebbläsare på min iOS-enhet?

Du kan gå till Canvas från valfri webbläsare på din iOS-enhet. Men för den bästa användarupplevelsen, bör du se Canvas via mobil-appen för iOS-enheter.

Observera att mobilwebbläsare inte stöds av Canvas, och funktioner kanske inte fungerar som förväntat jämfört med att se Canvas i en datorwebbläsare som stöds fullt ut. Canvas-sidor i en mobil webbläsare stöds endast när en åtgärd i appen länkar direkt till webbläsaren, till exempel när en student gör vissa typer av quizzes. Stödet gäller inte sidor som för närvarande inte kan användas i appen, till exempel Konferenser eller Samarbeten.

Dessutom erbjuder Canvas begränsat stöd för inbyggda mobila webbläsare på surfplattor. För mer information hänvisas till riktlinjerna för begränsad support för mobila webbläsare.

Innehållsobjekt som kräver Flash kanske inte heller kommer att fungera såvida din webbläsare inte stöder Flash. Safari, Chrome och de flesta kostnadsfria webbläsare stöder inte Flash. Men om du vill använda Flash, vill du kanske prova med 360-, Photon-, Skyfire-, iSwifter-, eller Puffinwebbläsare, bland andra iOS-webbläsare som stöder Flash.

Öppna mobilwebbläsare

Öppna mobilwebbläsare

Tryck på ikonen för din föredragna mobilwebbläsare.

Ange Canvas-URL

Ange Canvas-URL

I URL-fältet, ange din institutions Canvas-URL.

Logga in till Canvas

Logga in till Canvas

Ange dina inloggningsuppgifter till Canvas i e-post- [1] och lösenords [2]-fälten. Tryck på knappen Logga In [3].

Se mobilwebbläsare

Se mobilwebbläsare

Se Canvas i din mobilwebbläsare