Canvas-guider (Swedish)Canvas-guiderGrundläggande Handledning Guide Allmän informationVar hittar jag min institutions URL för att gå till Canvas?

Var hittar jag min institutions URL för att gå till Canvas?

Varje institution (eller skola) använder en specifik URL för att gå till Canvas. Institutioner följer en URL-struktur för [din institutions namn].instructure.com eller canvas.[din institutions namn].edu. Din institution kan gå till Canvas via en direkt URL, eller du kan omdirigeras till Canvas via din institutions autentiseringssystem.

URL:en för Canvas Network är learn.canvas.net. URL:en för FFT-konton (Gratis för lärare) är canvas.instructure.com.

Åtkomst till mobilapp

Du kan använda en Canvas-URL för att få åtkomst till Canvas-mobilappar. När du använder mobil-appar, kan du söka efter ditt institutions- eller skoldistrikt direkt i appens inloggningssida. Men om ditt institutions- eller skoldistrikt kan inte hittas på namn, måste du manuellt ange ditt Canvas-URL.

Du kan även få åtkomst till Canvas-mobilappar genom att skanna en QR-kod från webbläsaren.

Direkt åtkomst till Canvas URL

Direkt åtkomst till Canvas URL

Vissa institutioner kommer att använda en direkt länk till sitt Canvas-konto som gör det lätt att hitta Canvas URL. Hovra över Canvas-länken och se Canvas URL eller klicka på länken för att tas direkt till sidan.

Du kan också se Canvas URL högst upp på Canvas inloggningssida.

Omdirigeras till Canvas URL via Autentisering

Vissa institutioner kan välja att en annan domän omdirigeras till Canvas, i synnerhet om institutionen har en befintlig portal för studentkurser. Du måste kanske logga in på din institutions interna autentiseringssystem innan du kan gå till Canvas.

Som ett exempel kan studenter på Utah State University gå till Canvas efter att de loggat in på universitetets startsida för enkel inloggning.

Visa Canvas URL

Visa Canvas URL

Hovra över Canvas-knappen och se Canvas URL eller klicka på länken för att tas direkt till sidan.

Du kan också se Canvas URL högst upp på Canvas instrumentpanel för användare.

Dessa skärmbilder känns igen genom deras respektive universitet för att använda i denna lektion.