Canvas-guider (Swedish)Grundläggande Handledning Guide Allmän informationVilka länder begränsas från att använda Canvas?

Vilka länder begränsas från att använda Canvas?

På grund av myndighetsbestämmelser, tillåter Instructure inte obehörig användning av dess produkter och tjänster i specifika länder och regioner.

Instructure följer lagar i USA som rör länder och regioner belagda med embargo. Som Förenta staternas finansministerium för kontroll av utländska tillgångar kräver, förbjuder Instructure för närvarande obehörig användning av dess produkter eller tjänster i:

  • Kuba
  • Iran
  • Nordkorea
  • Syrien
  • Regionen Krim

Export, återexport, försäljning eller leverans, direkt eller indirekt, från USA, eller av en person från USA oavsett var denna befinner sig, av några Instructure-produkter, -tjänster eller -teknik (inklusive tekniska data) till något av dessa länder eller regioner är absolut förbjuden utan att det godkänts i förväg av USA:s regering.

På grund av USA:s sanktionsprogram stora räkvidd och att de ständigt utvecklas och deras användare anmodas att konsultera gällande amerikanska exportlagar och -bestämmelser för mer information.