Vad är Inkorgen?

Inkorgen är ett meddelandeverktyg som används för att kommunicera med en kurs, en grupp, en enskild student eller en grupp studenter. Du kan använda Inkorgen för att kommunicera med andra i er kurs när som helst.

När kan jag använda Inkorgen?

Använd Inkorgen för att:

  • Skicka ett meddelande till någon i er kurs eller grupp
  • Skicka ett meddelande till dig själv (visas i din skickat-mapp)
  • Svara på meddelanden från andra i er kurs
  • Filtrera konversationer efter kurs eller typ
  • Se och svara på kommentarer på uppgiftsinlämningar

Du kan justera dina aviseringsinställningar för att ta emot meddelanden genom externa kanaler.