Vad är New Quizzes?

New Quizzes är en bedömningsmotor som integreras med Canvas som ett LTI-verktyg och ersätter den klassiska quizfunktionen i Canvas.

Instruktörer kan använda New Quizzes för att skapa bedömningar med olika frågetyper. New Quizzes-bedömningar visas som uppgifter på sidan Uppgifter och kan dupliceras. Studenter kan ta New Quizzes-bedömningar i sina Canvas-kurser.

New Quizzes-rapporter, statistik, objektbankssökning och objektbankstaggning stöds inte i Canvas-betamiljön. Lärandemål som läggs till Canvas i betamiljön efter betauppdateringen kommer inte att visas i New Quizzes-betamiljön. Lärandemål måste läggas till i produktionsmiljön för att visas i betamiljön.

Det går inte att använda New Quizzes i Canvas-testmiljö.

Instruktörer

Bygga bedömningar

Bygga bedömningar

Instruktörer kan använda New Quizzes för att bygga bedömningar med flera objekttyper som mäter studentkompetens i flera olika ämnen. Bedömningar kan modifieras med olika bedömningsinställningar och justeras till lärandemål på bedömnings- eller frågenivå.

Moderera studentförsök

Instruktörer kan moderera studentförsök och granska studenters svar.

Se rapporter

Se rapporter

New Quizzes har bedömningsrapporter för administratörer och instruktörer för att visa studentprestationer däribland måluppfyllese av lärandemålsresultat.

Studenter

Slutför bedömningar

Studenter kan öppna New Quizzes från en Canvas-kurs för att ta en bedömning.

Visa bedömningsresultat

Visa bedömningsresultat

Studenter kan visa sina resultat från New Quizzes-bedömningar. Bedömningsresultat inkluderar övergripande och individuella frågepoäng. De kan även inkludera feedback från instruktören.