Vad är New Quizzes?

New Quizzes är en quizmotor som integreras med Canvas som ett LTI-verktyg och ersätter den klassiska quizfunktionen i Canvas.

Lärare kan använda New Quizzes för att skapa quiz med olika frågetyper. New Quizzes visas som uppgifter på sidan Uppgifter och kan dupliceras. Studenter kan ta New Quizzes-quiz i sina Canvas-kurser.

New Quizzes-rapporter, statistik, objektbankssökning och objektbankstaggning stöds inte i Canvas-betamiljön. Lärandemål som läggs till Canvas i betamiljön efter betauppdateringen kommer inte att visas i New Quizzes-betamiljön. Lärandemål måste läggas till i produktionsmiljön för att visas i betamiljön.

Det går inte att använda New Quizzes i Canvas-testmiljö.

Instruktörer

Bygg quiz

Bygg quiz

Instruktörer kan använda New Quizzes för att bygga quiz med flera objekttyper som mäter studentkompetens i flera olika ämnen. Quizzes kan modifieras med olika quizinställningar och justeras till lärandemål på quiz- eller frågenivå.

Moderera studentförsök

Moderera studentförsök

Instruktörer kan moderera studentförsök och granska studenters svar.

Se rapporter

Se rapporter

New Quizzes innehåller quizrapporter för administratörer och instruktörer för att visa studentprestationer däribland måluppfyllese av lärandemålsresultat.

Studenter

Slutför quiz

Slutför quiz

Studenter kan öppna New Quizzes från en Canvas-kurs för att ta ett quiz.

Visa quizresultat

Visa quizresultat

Studenter kan visa sina resultat från New Quizzes-quiz. Quizesultat inkluderar övergripande och individuella frågepoäng. De kan även inkludera feedback från instruktören.