Vad är konferenser?

Konferenser används huvudsakligen för virtuella föreläsningar, virtuella kontorstimmar och studentgrupper. De kan även användas för att demonstrera teknologi och för teknologiska felsökningar via nätet. För bästa prestanda har Konferenser (Conferences) begränsats till 100 eller färre användare. Canvas kan integreras med BigBlueButton.

Anteckningar:

Lärar-/instruktörsvy

Konferenser gör det enkelt att leda synkroniserade (realtids) föreläsningar för alla användare i en kurs. Konferenser låter användare att sända ljud, video, demonstrera applikationer, dela presentationsbilder eller demonstrera resurser från nätet i realtid.

När kan jag använda Konferenser som instruktör?

När kan jag använda Konferenser som instruktör?

Använd konferenser till att:

  • Anslut dina studenter till kontorstimmar eller studiesessioner som är utformade för att hjälpa dem att förbereda sig för ett test.
  • Knyta an med era kollegor för professionella utvecklings webbföreläsningar.
  • Träna på att göra presentationer via nätet. Studenter kan sätta upp träningspresentationer i sina Studentgrupper.
  • Bjuda in speciella gäster till ert klassrum genom att lägga till dem som en student eller observatör till er kurs.
  • Sända ut en livehändelse till studenter som inte kan vara med på plats.
  • Spela in era konferenser så att studenter kan se dem vid ett senare datum. Inspelningar raderas automatiskt 7 dagar efter att konferensen slutar.

Studentvy

Studenter kan skapa konferenser för att prata om kursuppgifter, hålla studiegrupper och samarbeta med projekt.

När kan jag använda konferenser som student?

När kan jag använda konferenser som student?

Använd konferenser till att:

  • Anslut med din lärare för online kontorstider eller studiesessioner
  • Ansluta med andra studenter för gästföreläsare eller professionella webbseminarium för utveckling
  • Öva på att presentera på nätet i studentgrupper eller med din lärare i en klasskonferens
  • Samarbeta i studentgruppsprojekt eller andra kursarbeten