Vad är kursimportverktyget?

Kursimportverktyget gör det enkelt att extrahera kursinnehåll, uppdrag, och prov ifrån tidigare terminer och snabbt importera dem in till existerande kurser. Samma verktyg används för att importera kursmaterial ifrån olika LMS-system. Vissa begränsningar gäller för kursimporter.

Obs! Importerar kurser och kursfiler som räknas mot kursfilkvoter. Men, kopiering av Canvas-kurser och kursfiler refererar till lagringskvoten för den ursprungliga kursfilen och räknas inte mot kvoter för kursfiler. Läs om kopiering av Canvas-kurser och kursobjekt.

När kan jag använda kursimportverktyget?

När kan jag använda kursimportverktyget?

Åtkomna från sidofältet för kursinställningarna, använd kursimportverktyget för att:

Kopiera kursinnehåll från termin till termin, inklusive meddelanden och diskussioner. Ni kan justera händelser och förfallodatum för att koordinera med er nuvarande termin.

Välj migreringsinnehåll (Select migrations content) för att välja specifikt innehåll som du vill kopiera. Ni kan välja individuella Uppdrag, Sidor, Filer och vad som helst ifrån tidigare kurser som ni eller er kollegor har lärt ut. Kursimportverktyget stödjer tangentbordsnavigering när ni väljer innehåll att importera.

Importera kursmaterial (Import course materials) från olika Learning Management System. Kursimportverktyget importerar inte användarinnehåll.

Anteckningar: Att importera en kurs mer än en gång kan få oönskade konsekvenser. Om du importerar innehåll till en ny kurs, redigerar innehållet i den nya kursen och importerar sedan föregående innehåll igen, kommer det importerade innehållet att överskrida det befintliga innehållet.

Välj importkälla

Välj importkälla

De alternativ för import av innehåll som för närvarande stöds av Kursimportverktyget inkluderar:

 • Import av allt innehåll eller specifikt innehåll för att Kopiera till en annan kurs
 • Import av Canvas Kursexportpaket (kurser som tidigare exporterats från Canvas)
 • Import av Zip-filer med uppdrag, filer, kursinnehåll, etc till en existerande mapp
 • Import av Angelexport .ZIP format
 • Import av Blackboard 6/7/8/9 export ZIP-fil
 • Import av Blackboard Vista/CE, Web CT 6+ Kurs
 • Import av Common Cartridge 1.0/1.1/1.2 Paket
 • Import av Desire2Learn (D2L) export ZIP-format
 • Import av Moodle 1.9/2.x ZIP-fil
 • Import av QTI ZIP-fil

Importera innehåll

Importera innehåll

När du importerar innehåll låter verktyget dig att importera allt innehåll eller välja specifikt innehåll. Den här funktionen är användbar för institutioner eller lärare som bara vill kopiera vissa delar av en kurs, t.ex. uppgifter eller moduler.

Följande beteenden gäller för närvarande för Canvas kopior eller import:

 • Utkastinställningar behålls i kursimporter. Om en uppgift är opublicerad i en kurs när den kopierades eller exporterades, kommer uppgiften också att vara opublicerad i innehållsimporten.
 • MasteryPaths villkorsobjekt förvaras inte i kursimporter och sökvägar måste skapas igen efter att importen är slutförd.
 • Kopierat innehåll behåller alla länkar eller filer som är associerade med innehållet, såsom i en uppgift.
 • När endast uppgifter väljs importerar Canvas alla bedömningspunkter inom Uppgiftssidan (inklusive tillhörande prov och diskussioner). Uppgifter blir kvar i sina uppgiftsgrupper om en hel uppgiftsgrupp eller alla uppgifter importeras.
 • SCORM-innehåll inkluderas i kurskopior. SCORM-innehåll bör endast kopieras inom konton som använder samma nyckel och hemliga konfiguration.
 • När kurser kopieras manuelllt får den användare som kopierade kursen automatiskt en instruktörsroll.

Importbegränsningar

Följande beteenden gäller också för Canvas-kopior eller importer:

 • Gruppuppsättningar kopieras inte som en del av importen. Existerande gruppuppsättningar i den nya kursen kommer att länkas till gruppuppsättningar med samma namn. Men om det inte finns några gruppuppsättningar med samma namn i den nya kursen, länkas uppgiften till en ny uppsättning Projektgrupper.
 • Vid val av enskilda uppgifter placeras uppgifter i en uppgiftsgrupp kallad Importerade uppgifter. Däremot kan uppgifter flyttas till andra uppgiftsgrupper om det behövs.
 • Allt innehåll går inte att kopiera som en del av en kurs.
 • Meddelanden och diskussioner behåller inte namnet på den användare som ursprungligen skapade kursinnehållet. Studenter mottar inte heller tillkännagivande meddelanden för importerade meddelanden. Men ett märke som indikerar ett nytt meddelanden visas på instrumentpanelerna Kortvy och Senaste aktivitet.
 • Uppgifter med en publiceringspolicy för manuell bedömning och anonyma uppgifter behåller publiceringspolicyn och de anonyma inställningarna som en del av kursimporten.
 • Kalenderobjektplatser (t.ex. tillgängliga tider med tilldelad kontorsplats) inkluderas inte i kursimporter.

Justera händelser och inlämningsdatum

Justera händelser och inlämningsdatum

Förutom att återskapa kursens struktur och innehåll kan kursimportverktyget justera händelser och inlämningsdatum till den nya terminens datumintervall.

Se nuvarande och tidigare importer

När ni väl har startat i import, visar menyn Aktuella jobb (Current Jobs) statusen för alla pågående importer, såväl som tidigare importhistorik.